noshörningarEfterfrågan på noshorn minskar

MiljöEfterfrågan på noshörningshorn i Vietnam har minskat med 38 procent sedan förra året efter flera reklamkampanjer för att understryka att noshörningarna hotas och deras horn inte har medicinska egenskaper.