Tidigare grundskolelärare minst positiva till att återvända till yrket

publicerad 30 maj 2023
- av Sofie Persson
Många uppger arbetsmiljön som skäl till att man lämnade läraryrket.

Bland lärare som lämnat yrket ställer sig endast 15 procent väldigt positiva till att återvända. Minst angelägna att återvända var grundskolelärare och särskilt kvinnor.

I Sverige finns sedan en tid tillbaka stor brist på behöriga lärare. SCB har frågat lärare som lämnat yrket under de senaste tio åren varför de slutade och om de kan tänka sig att komma tillbaka. En enkät skickades ut till 4 750 lärare under oktober 2022 till januari 2023, varav 62 procent svarade. De svarande var högst 65 år gamla, hade lärarlegitimation och hade arbetat som lärare minst två år någon gång mellan åren 2012 och 2020. De skolformer som ingick var grundskolan, gymnasieskolan och komvux.

I rapporten ”Lärare utanför yrket ”framgår det att 55 procent av lärarna skulle kunna tänka sig att arbeta inom skolväsendet igen, vilket är en mindre andel än när undersökningen senast gjordes 2016 då 60 procent ställde sig positiva till detta. Däremot svarade endast 15 procent ”Ja, absolut” på frågan och omkring 40 procent svarade ”kanske”. Grundskolelärare var minst positiva till att återgå till skolarbete, samtidigt som de som arbetade på komvux eller gymnasium var mer positiva. Kvinnor var minst intresserade av att gå tillbaka till yrket.

Foto: faksimil/SCB

Den vanligaste anledningen till att man lämnat yrket handlade ofta om arbetsmiljö, som exempelvis stress och arbetsbelastning. Den näst vanligaste orsaken var arbetsvillkor, som bland annat lön och arbetstider. Vidare svarade strax över 30 procent att när de senast arbetade som lärare så arbetade de övertid varje eller nästan varje dag i veckan. Även omkring 30 procent svarade att man arbetade övertid minst en gång i veckan. Främst var det kvinnorna som arbetade övertid då 70 procent av dem svarade att man gjorde detta minst en gång i veckan.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!