MORGONDAGENS DAGSTIDNING – lördag 24 februari 2024

lördag 24 februari 2024

Lärare upplevde mer ångest än andra yrkesgrupper under coronakrisen

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 20 november 2022
- av Sofie Persson

En ny studie i USA visar att lärare upplevde mer ångest under coronakrisen jämfört med andra yrkesgrupper. Lärare upplevde 40 procent mer ångestsymptom jämfört med vårdpersonal. Distanslärare var också 60 procent mer benägna att känna sig socialt isolerade och mer deprimerade än de som arbetade i klassrum.

Våra resultat visar hur stressande pandemin har varit för lärare, säger Joseph Kush vid James Madison University.

Många studier visar numera att den hårt åtdragna coronapolitiken på kort tid försämrat människors hälsa. En större studie, gjord tillsammans med bland annat Uppsala universitet, har undersökt studenters psykiska hälsa och fastställt att nivåerna av depressiva symptom förhöjts i de länder där man haft mer strikta coronarestriktioner i form av exempelvis skolstängningar och i Sverige har man också sett att restriktionerna fått negativa konsekvenser inom förskolan.

Nu påvisas alltså i denna nya studie från James Madison University och Johns Hopkins University att speciellt lärare fått sin mentala hälsa rejält omtumlad under coronakrisen.

I studien, som publicerats i Educational Researcher, har man skickat ut enkäter till 3 miljoner arbetare i USA under en sjumånadersperiod 2020 till 2021. Där har man ställt frågor om ångest, depression och om man känt sig isolerad under tidpunkterna. Bland de svarande fanns 130 000 lärare.

I studien såg man att lärare upplevde högre grad ångest under coronkrisen vid jämförelse med andra yrkesgrupper. Lärare upplevde 30 procent mer ångestsymtom än exempelvis arbetare inom militären, bönder och jurister samt 20 procent mer än kontorsarbetare.

Samtidigt kunde man se att lärare upplevde 40 procent mer ångestsymptom än vårdpersonal.

Jag tror att man kan argumentera för att vårdpersonal vet hur de ska agera i dessa högstressade situationer, säger Joseph Kush, assisterande psykolog vid James Madison University och medförfattare till studien. Tyvärr utsätts lärare också för det nu.

Lärare som tvingats arbeta på distans var 60 procent mer benägna att rapportera att de kände sig socialt isolerade och mer deprimerade än sina kollegor som var tillbaka i klassrummet. Jämfört med lärare var också vårdpersonal mindre benägna att rapportera depression och känslor av isolering, även om graden av skillnad var liten, enligt studien. Kvinnliga lärare var därtill 70 procent mer benägna att uppleva ökad ångest än manliga lärare.

Våra resultat visar hur stressande pandemin har varit för lärare, särskilt de som är kvinnor och de som undervisar på distans, säger Kush.

I studien visades också att inom alla yrken var kvinnor 90 procent mer benägna än män att ha ångest och 40 procent mer benägna att uppleva depression. Kvinnor var också 20 procent mer benägna att uppleva känslor av isolering.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend