Samlastning gynnar småproducenter

publicerad 7 september 2014

Kalmar kommun startar till årsskiftet en samlastningscentral för transporterna för att underlätta för småskaliga livsmedelsproducenter att vara med i offentliga upphandlingar. Även Nybro och Torsås ska delta och flera kommuner är intresserade.

Små leverantörer har svårt att leva upp till kraven när livsmedel ska distribueras till kommunala kök. Det blir lättare när varor från alla leverantörer körs till ett ställe för vidare distribution till kom­munens enheter.

Det minskar även onödigt körande. Kommunens stora upphandlingar kan också delas in i mindre delar.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!