Rapportering om djurskydd ska förbättras

publicerad 23 februari 2014

I fjol förekom det kritik mot Livsmedelsverket för att man inte informerat länsstyrelserna om flera djurskyddsärenden. Men nu ska rutinerna förbättras.

Livsmedelsverket har som målsättning att alla fall där djur farit illa under uppfödningen eller transporten till slakteriet ska rapporteras in till länsstyrelserna.

– Vårt fokus har varit att se till att det enskilda djuret tas hand och att förkorta dess lidande.  Men informationen till länsstyrelsen behövs för att myndigheterna ska få en helhetsbild av bristerna i djurskyddet och för att länsstyrelsen ska kunna vidta åtgärder, kommenterar Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, biträdande chef för Kontrollavdelningen, i ett pressmeddelande.

Det är av yttersta vikt att informationen rapporteras till länsstyrelserna, som ansvarar för åtgärder mot brister i djurskyddet, och inte bara agerar mot de skyldiga transportföretagen.

Man vidtar en rad åtgärder för att komma till rätta med problemet:

Tydligare rutiner till all personal som arbetar med djurskyddskontroll.

Livsmedelsverket har också startat ett särskilt kontrollprojekt och gör månadsvisa uppföljningar.

Det finns dessutom ett nytt elektroniskt verktyg för kontrollrapportering som ska göra det enklare för Livsmedelsverkets inspektörer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!