Earth Hour – Spelar det någon roll?

Det som startade som en lokal aktion i Sydney, har under sju år blivit en global miljömanifestation som uppmärksammar begreppet “klimatsmart”. Poängen är att man en gång per år släcker ljuset under en timme för att visa en ståndpunkt för det framtida klimatet. Men hur påverkar detta elbolagen? Och gör det någon skillnad att vara klimatsmart?

publicerad 27 mars 2014
Den 29 mars kl. 20.30 uppmanas världen att "släcka" allt i en timme för att spara på mijön

Många har kluvna uppfattningar om begreppet “klimatsmart”. Vissa siktar på att bli “miljöhjältar”, där köttfria dagar och organiskt levande är det smarta sättet att gå till väga. Andra är skeptiska över den alarmerade propagandan vars fakta ifrågasätts. Earth Hour har väckt starka åsikter, men i slutändan väger riktiga vetenskapliga fakta mer än symboliska handlingar. 

Att släcka ljusen under Earth Hour har ingen signifikant betydelse på miljön, säger Johan Aspegren, Strategi och Kommunikation, E. ONs Elnät.

– Det går sannolikt inte heller att mäta någon effekt på koldioxidutsläppen, då den svenska produktionsapparaten redan från början till över 90 procent är fri från koldioxidutsläpp, säger han.

– Normalt, mellan kl. 20.00 – 22.00 faller energianvändningen med cirka 300 MW en lördagskväll i mars i vårt nät. Man kan alltså se, framför allt i vårt södra nät, att det faller något snabbare vid 20.30, för att sedan plana ut till “normalkurvan” vid 21.30. Det är ganska tydligt att besparingen inte varade under hela timmen. I vårt nät i norr, steg däremot förbrukningen kring kl. 20.30, den aktuella dagen. Möjligen som en effekt av att en fabrik startade en ugn, fortsätter han.

Han menar att effekterna är mycket större om ett smältverk startar sin ugn, men att effekten bara hamnar på ett ställe. Det händer ibland exempelvis att ett kärnkraftverk måste snabbstoppas, men att det inte skapar några tekniska fel på deras nät.

– Ett stort antal förbrukare som stänger av sin el samtidigt kan påverka stabiliteten i ett elsystem. I Sverige är elsystemet tillräckligt dimensionerat och stabilt för att tåla den här manifestationen. Svensk Kraftnät vidtar därför inga särskilda åtgärder med anledning av Earth Hour, säger Svensk Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i ett pressmeddelande.

Ca 30 elhandelsbolag i Sverige har ett balansansvarsavtal med Svensk Kraftnät, vilket innebär att de ansvarar för att det varje timme på dygnet råder balans mellan det som deras kunder förbrukar mot vad som produceras för att möta denna förbrukning, säger Elin Amundsson, Informatör, Svensk Kraftnät.

– Om det blir obalans någonstans och Svensk Kraftnät måste in och beordra någon form av reglering så kommer kostnaden för det att falla på de balansansvariga. Det uppstår ofta små obalanser som vi måste rätta till på detta sätt. Men alla visste att Earth Hour skulle inträffa så då har man gjort en prognos på hur mycket mindre el som förbrukas och anpassat sig just denna timme, fortsätter hon.

Stefan Henningson, Programchef, Världsnaturfonden WWF, menar att man ska uppmana folk att släcka ljuset under en timme, för att få en starkare klimatmanifestation.

– För att den minskade elförbrukningen ska märkas nämnvärt hos oss behöver minst en miljon hushåll släcka sina lampor, fortsätter han i ett pressmeddelande.

Richard Lindzen, Atmosfärisk fysiker och professor i meteorologi på MIT har starka invändningar mot Earth Hour. Han jobbade även som huvudförfattare på IPCC, som är en mellanstatlig panel om klimatförändringar.

– Man kan undra varför det är aktuellt med denna alarmism, och i synnerhet varför det panikartade uppsvinget under de senaste fyra åren har skapats. Det är många som utnyttjar den globala uppvärmningsfrågan. Intresset av miljörörelsen att skaffa mer makt, inflytande och bidrag är självklara. Så är också byråkraternas intresse och kontroll av koldioxiden, säger han i ett pressmeddelande.

Han menar att anledningen till att han slutade på IPCC var på grund av att IPCC missförstår vad vetenskapsmän säger. De utnyttjar människornas ignorans i den globala uppvärmningsfrågan och utnyttjar vad vetenskapsmän kan komma överens om samt ignorerar oenigheter, allt detta föra att alarmera frågan i propagandan ännu mer. De överdriver även vetenskapliga noggrannheter för att få sin vilja genom.

– Earth Hour är en uppblåst manifestation, människor blir manipulerade av förvanskad fakta. Detta har lett till den flockmentalitet vi ser idag, avslutar han.

Den svenska elproduktionen är nämligen, helt koldioxidfri och klimateffekten av en nedsläckning uteblir alltså. Earth Hours enda syfte är alltså att manifestera om att gräset är grönare på andra sidan.

Detta gör att man tror att det finns ett samband mellan koldioxid och klimatet, vilket inte verkar vara fallet alls. Om det finns något så är det samband med liten påverkan och kanske rent av med negativ återkoppling.

 

Derya Aktas
derya.aktas@nyadagbladet.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.