Sverige har sämst klassrumsdisciplin i Europa

publicerad 17 juni 2024
- av Isac Boman
Att bli störd under lektionstid är mer regel än undantag för svenska elever.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Enligt statistik från OECD har Sverige sämst klassrumsdisciplin i hela Europa med stora problem vad gäller såväl kunskapsresultat som trygghet och studiero.

Den borgerliga regeringen vill nu försöka vända den negativa trenden genom ett åtgärdspaket där stökiga elever bland annat ska kunna placeras på “akutskolor”.

Problem med stök, buller och bristande studiero i klassrummet är vardag för många av Sveriges elever och lärare. Statistik från OECD visar att Sverige är det land i Europa som har sämst klassrumsdisciplin” konstaterar regeringen i ett pressmeddelande.

Man pekar också på att anmälningar om hot och våld i skolan har fördubblats på tio år och att svensk skola också på andra sätt befinner sig i Europas bottenskikt.

Ett index som presenterats av OECD slår fast att Sverige är sämst i Europa när det gäller klassrumsdisciplin. Indexet, som kallas DISCLIMA, bygger på data från PISA-undersökningen och är ett mått på disciplinärt klimat i skolor. Man har denna gång mätt klimatet på matematiklektionerna bland 15-åringar. Sverige är tillsammans med Nya Zeeland och Chile ett av länderna med sämst disciplinärt klimat”, skriver man vidare.

“Alla måste få fokusera”

Bland annat uppger en tredjedel att det oftast eller alltid är bullrigt och stökigt på lektionerna och nästan lika många säger att man dagligen blir störda av klasskamrater som sitter och använder mobiltelefoner eller datorer på lektionerna.

Får att få bukt med problemen lovar regeringen ”krafttag”- bland annat ska en särskild utredare få i uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att rektorernas ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero skrivs in i skollagen.

– Alla elever ska känna sig trygga i skolan och få möjlighet att fokusera på att lära sig saker på lektionerna, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Stökiga elever kan omplaceras

Vidare påstår man att man lägger 600 miljoner kronor på att göra det möjligt att anställa fler speciallärare och inrätta fler ”särskilda undervisningsgrupper”.

”Skolsociala team” ska också skapas, där skolan och socialtjänsten gemensamt ska ”fånga upp elever med hög frånvaro i tid och sätta in rätt insatser”.

En annan åtgärd som föreslås är så kallade ”akutskolor” som innebär att ”en elev som till exempel stör ordningen kan behöva placeras tillfälligt utanför den egna skolenheten i enlighet med skollagens bestämmelser. Detta för att skapa en bättre skolsituation både för den aktuella eleven och för övriga som verkar i skolan”.

– De här undersökningarna, Pearls och PISA, visar verkligen att vi måste ta det här på allvar. Vi måste sluta sopa de här problemen under mattan Det måste vara lugn och ro på lektionerna för att man ska lära sig det som man ska lära sig, förkunnar skolministern.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!