Schweiz erkänner alternativmedicin – homeopati införs i allmänvården

publicerad 22 april 2016
Nu tar Schweiz klivet fram och erbjuder de som önskar alternativmedicinska behandlingar hjälp genom den allmänna sjukvården

Från och med maj 2017 får homeopati, holistisk medicin, örtmedicin, akupunktur och traditionell kinesisk medicin samma status som konventionell medicin i Schweiz.

Ett liknande förslag togs fram 2005, men refuserades då av myndigheterna, då dessa ansåg att det inte fanns några belägg för alternativmedicinens effektivitet och förtjänster. Fyra år senare vann förslaget dock stöd i en folkomröstning av två tredjedelar av befolkningen som ansåg att alternativmedicin ska finnas tillgänglig även i den vanliga, subventionerade vården.

I ett uttalande från mars i år, konstaterar inrikesministeriet att det är omöjligt att bevisa hur kostnadseffektiv och verkningsfull alternativmedicinen är, men att denna ska betraktas på samma sätt som konventionell medicin och administreras av behöriga läkare.

Några undantag kommer dock att göras även fortsättningsvis och viss alternativ medicin kommer att granskas ytterligare, rapporterar Swissinfo.

I sociala medier har reaktionerna varit blandade. Många tycker att det är positivt att få tillgång till fler alternativ för att hjälpa människor och berättar om deras positiva erfarenheter av alternativ medicin och dess effekter. Andra är mer kritiska och hävdar att det saknas vetenskapliga belägg för dessas effektivitet och att upplevda positiva effekter i själva verket handlar om placebo och inbillning.

 

Carl Svensson
carl.svensson@nyadagbladet.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!