Piano kan hjälpa mot depression

publicerad 8 april 2023
- av Sofie Persson
Redan efter några veckor förbättrades deltagarnas förmåga att bearbeta audiovisuell information.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Att spela piano kan bidra till minskad depression, stress och ångest att döma av en studie vid University of Bath i Storbritannien. Vidare fann man att musikinlärning även bidrog till en ökad förmåga att använda syn och hörsel samtidigt.

Musiker har oftast lättare med det audiovisuella, det vill säga att exempelvis kunna läsa noter (se) samtidigt som man spelar instrumentet (lyssnar) och även vara bra på känsloigenkänning. Forskare vid University of Bath i Storbritannien ville ta reda på mer om i vilken grad dessa egenskaper kommer från musikträningen i sig eller är medfödda hos många musiker.

Vi vet att spela och lyssna på musik ofta ger glädje i våra liv, men med den här studien var vi intresserade av att lära oss mer om de direkta effekterna en kort period av musikinlärning kan ha på våra kognitiva förmågor, säger Dr Karin Petrini, psykolog och musikspecialist.

I studien, som publicerats i tidskriften Nature Scientific Reports, deltog 31 personer som antingen var i en grupp som lyssnade på musik, som lärde sig spela musik eller en kontrollgrupp. Ingen hade någon musikträning sedan tidigare. Gruppen som skulle lära sig spela musik övade på piano en timme i veckan under elva veckors tid. Den andra gruppen lyssnade på samma musik.

Redan efter några veckor förbättrades musikinlärningsgruppens förmåga att bearbeta audiovisuell information. Det var inte enbart genom musik förmågorna blev bättre utan deltagarna fick även göra andra tester som handlade om att kombinera syn och hörsel samtidigt med goda resultat. De andra grupperna visade ingen förbättring angående det audiovisuella. Att ha en förbättrad förmåga till det audiovisuella kan vara fördelaktigt inom flera områden som exempelvis bilkörning eller förmågan att hitta någon i en folkmassa.

Vidare fann också forskarna att de som spelat piano under elva veckor visade lägre nivåer av depression, ångest och stress jämfört med nivåerna innan studien påbörjades.

Studiens författare föreslår att musikträning härmed skulle kunna vara gynnsamt för personer som lider av psykiska svårigheter, vilket man tillägger att det samtidigt behövs mer forskning för att kunna fastställa.

Att lära sig spela musik hjälpte dock inte med att öka förmågan att känna igen känslor genom ansiktsuttryck.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!