Hälsa

Forskare: Tydliga tecken på hjärnskada hos coronasjuka

Coronaviruset.

En studie vid Göteborgs universitet visar att flera patienter som vårdas på sjukhus för svår coronavirusinfektion också uppvisar kliniska och neurokemiska tecken på hjärnskada.

I ett pressmeddelande skriver forskarna att det är tydligt att särskilt patienter som drabbats hårt av viruset visar tecken på att hjärnan inte fungerar som den ska, och att hjärnskadorna även om det inte är särskilt vanligt är något som förekommer bland patienterna.
Nyligen fick 47 patienter i Göteborg med mild, måttlig eller svår covid-19 lämna blodprover under sin vårdtid, prover som sedan analyserats för att hitta biomarkörer för hjärnskada. Gruppens resultat jämfördes sedan med en frisk kontrollgrupp på 33 personer.

Slutsatsen blev att biomarkörerna för hjärnskada ökade redan vid måttlig covid-19, alltså hos patienter som behövde vårdas på sjukhus men inte i respirator. Markören som kallas för GFAp (gliafibrillärt surt protein) finns vanligtvis i hjärnans stjärnceller men läcker ut om hjärnan skadas eller överaktiveras.

Den andra biomarkören som undersöktes var NfL (neurofilament light), som hos en hälsosam person ska finnas i nervcellsutskotten och bidra till att stabilisera dessa men som läcker ut i blodet om de skadas.

– Ökningen av framför allt NfL över tid är högre än vad vi har sett i tidigare studier i samband med intensivvård, vilket talar för att covid-19 faktiskt kan ge en direkt hjärnskada. Om det är viruset eller immunsvaret som står för detta är i dagsläget oklart och mer forskning behövs, säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, vars forskarlag vid Sahlgrenska akademin genomförde mätningarna.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!