Forskare: Tydliga tecken på hjärnskada hos coronasjuka

publicerad 23 juni 2020
- av Isac Boman
Coronaviruset.

En studie vid Göteborgs universitet visar att flera patienter som vårdas på sjukhus för svår coronavirusinfektion också uppvisar kliniska och neurokemiska tecken på hjärnskada.

I ett pressmeddelande skriver forskarna att det är tydligt att särskilt patienter som drabbats hårt av viruset visar tecken på att hjärnan inte fungerar som den ska, och att hjärnskadorna även om det inte är särskilt vanligt är något som förekommer bland patienterna.

Nyligen fick 47 patienter i Göteborg med mild, måttlig eller svår covid-19 lämna blodprover under sin vårdtid, prover som sedan analyserats för att hitta biomarkörer för hjärnskada. Gruppens resultat jämfördes sedan med en frisk kontrollgrupp på 33 personer.

Slutsatsen blev att biomarkörerna för hjärnskada ökade redan vid måttlig covid-19, alltså hos patienter som behövde vårdas på sjukhus men inte i respirator. Markören som kallas för GFAp (gliafibrillärt surt protein) finns vanligtvis i hjärnans stjärnceller men läcker ut om hjärnan skadas eller överaktiveras.

Den andra biomarkören som undersöktes var NfL (neurofilament light), som hos en hälsosam person ska finnas i nervcellsutskotten och bidra till att stabilisera dessa men som läcker ut i blodet om de skadas.

– Ökningen av framför allt NfL över tid är högre än vad vi har sett i tidigare studier i samband med intensivvård, vilket talar för att covid-19 faktiskt kan ge en direkt hjärnskada. Om det är viruset eller immunsvaret som står för detta är i dagsläget oklart och mer forskning behövs, säger Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, vars forskarlag vid Sahlgrenska akademin genomförde mätningarna.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!