Förbjudna ämnen i svenska hårfärgsprodukter

publicerad 22 april 2015

Flera produkter som används av svenskar för att färga håret innehåller förbjudna ämnen som kan ligga bakom allergiska besvär. Dessutom finns det brister i varningsetiketterna.

Enligt Läkemedelsverkets och kommunernas tillsynsprojekt Hårfärgskoll 2014 visar att det finns allvarliga fel i varningstexterna hos hårfärgningsprodukter.

Totalt kontrollerades 1 300 hårfärgningsprodukter. 39 procent av dessa produkter hade ett eller flera fel. I tre procent av fallen fann man också ämnen som är förbjudna.

– Det finns alltid en viss risk för allergiska besvär när man använder hårfärger. Kontaktallergi kan innebära allvarliga problem och kan ge både akuta och fördröjda symtom samtidigt som de allergiska besvären riskerar att bli livslånga. Därför är det viktigt att varningstexterna och innehållet i hårfärgningsprodukterna följer reglerna, säger Gunnar Guzikowski, ansvarig utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Även med de så kallade hennafärgerna hittade man problem i kontrollerna. Flera produkter saknade helt innehållsförteckning eller märkning på svenska.

Om en produkt saknar eller har en bristfällig varningstext ökar risken för att produkten kan komma att användas oförsiktigt och på sikt utveckla en kontaktallergi.

Det är väl känt att hårfärgningsämnen kan orsaka kontaktallergi, skriver Läkemedelsverket i pressmeddelandet.

Fakta: Hårfärgningsprodukter

Användningen av hårfärgningsmedel är stor inom EU och uppskattningsvis färgar mer än 60 % av kvinnorna och 5-10 % av männen sitt hår ungefär 6-8 gånger per år.

Användningen är även spridd till barn och i en svensk intervjustudie år 2013 fann man att 27 % av flickorna och 9 % av pojkarna som var 12 år gamla vid något tillfälle hade färgat håret.

Av dessa rapporterade 1 % att de upplevt hudbesvär i samband med färgningen.

Källa: Läkemedelsverket

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!