Experter: ”Inget trådlöst i skolan”

publicerad 11 december 2015
Man bör inte ha trådlösa nätverk i skolor för barn enligt experternas rekommendation

Trådlös teknik bör inte användas i skolorna, rekommenderar tre experter i en skrivelse till svenska myndigheter och departement.

“Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus; projektledaren för Bioinitiativrapporten Cindy Sage, USA och Dr David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö, University of Albany, USA.

Författarna menar att forskningen visar samband mellan exponering för strålning från trådlös teknik och bland annat cancer, neurologiska sjukdomar, hormonell påverkan och symptom på elöverkänslighet:

“Det finns omfattande vetenskapligt stöd för detta i form av hundratals publicerade, förhandsgranskade vetenskapliga studier, som beskriver skadliga effekter vid exponeringsnivåer som är betydligt lägre än gällande gränsvärden.”

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!