EU utreder biverkningar av HPV-vaccin

publicerad 13 juli 2015
- av Osignerad (ingen signatur)

EU:s läkemedelsmyndighet EMA ska utreda om de så kallade HPV-vaccinerna kan leda till åtminstone två olika biverkningar.

Hittills har över 70 miljoner flickor vaccinerats mot HPV, humant papillomvirus, för att förhindra livmoderhalscancer. Men HPV-vaccinen har anklagats för att kunna ge de vaccinerade flera biverkningar, någonting som EMA nu ska utreda, avslöjar SvD.se.

Det är främst läkemedelsverket i Danmark som har velat se en utredning. Det kan motiveras med att hundratals danska flickor drabbats av allvarliga symptom sedan de vaccinerats mot HPV.
EMA ska utreda om HPV-vaccinet kan leda till följande två tillstånd:

POTS (Postural orthostatic tachycardia syndrome): Ett onaturligt tillstånd då hjärtat ej förmår pumpa runt blodet i kroppen. Kan leda till yrsel, andnöd och kroniskt trötthet.

CRPS (Komplext regionalt smärtsyndrom): Ett tillstånd som innebär en ihållande, brännande och intensiv smärta vid beröring av en utvald kroppsdel, vanligtvis arm eller ben. 


Liknande artiklar: