Coronasjuka framgångsrikt behandlade med kortison

publicerad 23 juni 2020
  En burk dexametason.

  Enligt en ny brittisk studie kan det potenta läkemedlet dexametason rädda livet på patienter som lider av svår corona och även om studien ännu inte har publicerats så används behandlingsmetoden redan på flera svenska sjukhus.

  Behandlingen av patienter med dexametason inleddes i veckan på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Läkarna är försiktigt positiva men erkänner att det är för tidigt att bedöma de faktiska effekterna.

  – Det är flera patienter hos oss som har fått det efter att den här studien kom. Jag tror att man kommer börja använda det här på de flesta kliniker i landet, säger Magnus Gisslén, infektionsläkare på Sahlgrenska, till SVT.
  Han förklarar vidare att det är svårt att säga exakt vilken effekt läkemedlet har och att man måste titta på större grupper för att se hur dexametason påverkar patienterna. Detta har forskarna vid Oxford university gjort – man har analyserat data från 2000 patienter med covid-19 som behandlats med läkemedlet under 10 dagar.

  Dessa jämfördes i sin tur med 4000 patienter som fått vanlig sjukhusvård och slutsatsen blev att dödligheten för de som vårdades i respirator minskade med omkring en tredjedel för de patienter som fått kortisonet.

  Världshälsoorganisationen är också positivt inställda till behandlingen och kallar studien för ett ”vetenskapligt genombrott”. Omedelbart togs dessutom beslut i Storbritannien att smittade patienter ska börja behandlas med dexametason på stor skala – ett läkemedel som är både billigt och finns tillgängligt för den breda allmänheten. Även i Sverige har Läkemedelsverket godkänt användning av medicinen.

  – Det är ett väl använt läkemedel som man har bra kontroll över. Svårt sjuka patienter tycker jag man redan i dag kan överväga att behandla, förklarade Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet tidigare till SVT.


   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!