“Svenska vapenlagar ska beslutas i Sverige”

EU är vår tids Sovjetunion, och en auktoritär regim har inget intresse av att medborgarna äger vapen. Men Svenska vapenlagar är inte EU:s sak att avgöra, skriver Gustav Kasselstrand och Jeff Ahl.

publicerad 21 maj 2019
EU har bland annat försökt införa mentaltester för jägare med motivet att bekämpa "terrorism" och "kriminalitet".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

EU:s vapendirektiv är en av många regleringar som påtvingas oss i Sverige av utländska beslutsfattare. Till följd av politisk handlingsförlamning har Europa blivit utsatt för terrorattentat och skenande kriminalitet. Samma politiker som bär ansvaret för denna katastrofala utveckling vill nu visa handlingskraft. Att visa handlingskraft för dessa karriärspolitiker är dock inte detsamma som att genomdriva reformer som faktiskt löser problemen. Det viktiga för dem är att något låter bra – vad konsekvenserna blir är oviktigt.

Det ursprungliga förslaget till vapendirektiv som lades fram av EU-kommissionen innehöll en rad regleringar som allvarligt skulle försvåra för vapenägare. De ville bland annat helt förbjuda vissa typer av halvautomatiska vapen, införa mentaltester för jägare samt sportskyttar och ville även licenspliktiga magasin. EU ville också helt förbjuda försäljning över internet och belägga samtliga vapen med femårslicensplikt. Dessa förslag hade tagit död på många laglydiga människors fritidsintresse. Jakten i Sverige hade blivit allvarligt lidande, vilket hade fått såväl konsekvenser för den enskilde som viltvården i vårt land. Sportskyttet hade mest troligt reducerats till obefintlighet. Försvarsförmågan hade försämrats då legalt vapenägande, oaktat om du sysslar med jakt eller tävlingsskytte, bibehåller tusentals krigsplacerades förmåga att handha och bruka vapen.

EU var tvungna att backa och mildra de hårt ställda kraven. Trots detta har inskränkningar gjorts och vi kan garantera att detta inte var sista gången EU försöker driva igenom regleringar för legalt vapenägande. I Sverige avvaktar vi utgången av EU:s beslut, men oavsett hur regeringen implementerar direktivet kommer det försvåra för legala vapenägare. Vidare driver EU nya processer för att försvåra för legala vapenägare. EU:s kemikalieinspektion förväntas bland annat mer eller mindre förbjuda jakt med blyhagel.

EU hänvisar bland annat till terrorbrott och kriminalitet när man vill inskränka legalt vapenägande. Detta argument är löjeväckande, ska EU i så fall förbjuda lastbilar också? Terrorister har vid flera tillfällen använt lastbilar för att döda civila.

Kriminalitet och terrorism underlättas av EU:s nedmonterade gränser. Den fria rörligheten utnyttjas maximalt av de kriminella. Dessa kommer heller aldrig få det svårare att få tag på vapen illegalt; stängs en potentiell marknad söker de sig till nya. Dessutom kan kriminella beväpna sig med knivar eller andra typer av vapen om så krävs. Det register som EU kommer sätta upp över alla legala vapenägare kommer förr eller senare kriminella aktörer att komma över. När det inträffar kommer legala vapenägare att få hembesök av olika kriminella nätverk som vill tilltvinga sig dessa vapen.

Det finns helt andra och mindre trevliga skäl till att man vill avväpna laglydiga medborgare än de skäl som EU anför. EU är vår tids Sovjetunion, och en auktoritär regim har självklart inget intresse av att medborgarna äger vapen.

Vilka vapenlagar som gäller i olika länder ska självklart fattas i de olika nationella parlamenten. Det har EU ingenting med att göra. Det innebär att svenska vapenlagar ska beslutas i Sverige. Men så länge vi är kvar i EU riskerar vi att vår vapenlagstiftning inskränks ännu mer och försvårar ytterligare för legala vapenägare. Det är en av många anledningar till att Sverige måste ut ur EU.

 

Gustav Kasselstrand
Partiledare för Alternativ för Sverige och toppkandidat till Europaparlamentet

Jeff Ahl
Partistyrelseledamot i Alternativ för Sverige, f.d. riksdagsledamot

Om skribenterna:


Gustav Kasselstrand är partiledare för Alternativ för Sverige och toppkandidat till Europaparlamentet.

 


Jeff Ahl är partistyrelseledamot i Alternativ för Sverige och tidigare riksdagsman.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!