“Skattebetalarnas pengar är en drivkraft för korruption”

Skattebetalarnas pengar är en drivkraft för korruption och kan göra att ärlig konkurrens och affärsmässighet konsekvent sätts åt sidan när det kommer till offentliga upphandlingsuppdrag. Det skriver Jan Norberg i sin debattartikel.

publicerad 22 november 2019
Amazons grundare Jeff Bezos till höger i bild besöker det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Med egna erfarenheter av sofistikerad korruption inom myndighetsvärlden, det privata näringslivet och den politiska sfären fick mina ögon syn på en tankeväckande artikel om hur mäktiga intressen har styrt korruptionen genom att infiltrera olika intressenter inblandade i offentlig upphandling, och där skattebetalarnas pengar är själva drivkraften för korruption. Detta exempel handlar om USA, men kan på många sätt jämföras med vad som sker och har skett i Sverige.

Att en offentlig upphandling i mångt och mycket styrs av regelverk och lagstiftning ser ju alltid bra ut på papperet, men vad som sker i verkligheten är dock en helt annan sak. Just den här upphandlingen omfattar så kallade molntjänster för det amerikanska försvaret och består av ett 10-årigt kontrakt värt bortemot 100 miljarder kronor, en synnerligen stor och viktig affär med andra ord.

För att skaffa sig makt och inflytande över hela upphandlingsprocessen så agerar mäktiga industriella intressen, det vill säga företag och intresseorganisationer samt inhyrda lobbyister, ofta med politisk bakgrund, på olika sätt för att med olika medel kunna påverka de inblandade i en för den egna affärsverksamheten positiv riktning.

I detta fall har Amazon, vars ägare är Jeff Bezos, lyckats förmå dem som kunnat påverka kravställningen i det offentliga upphandlingsunderlaget att ställa olika krav vilka ensidigt gynnar Amazon. Allt för att göra det svårt för olika konkurrenter att vinna den offentliga upphandlingen.

Denna form av korruption är inte alltid så lätt att identifiera då den pågår på så många nivåer och berör så många olika delar av hela processens samtliga skeenden. Gemensamt är dock att ärlig konkurrens och affärsmässighet konsekvent sätts åt sidan.

Varför detta sker kan ha många olika orsaker beroende på vilka som är berörda. Börjar vi med tekniksidan hos det amerikanska försvaret, som detta exempel visar, så finns det förmodligen anledning anta att vissa grupper och individer där, av olika orsaker, föredrar Amazon som leverantör. Om de är ordentligt mutade till detta eller om de verkligen föredrar Amazons lösningar är av underordnat intresse då de är underställda kravet på att stimulera till riktig konkurrens till gagn för skattebetalarnas intressen. Det är knappast något som bekymrar en tekniknörd i den djupa staten – att gratis få åka på ett par årliga kongresser i regi av Amazon räcker sannolikt för att de skall försöka gynna Amazon.

Kommersiellt ansvariga för denna upphandling har inte något intresse att ifrågasätta tekniksidans kravställningar. Dels begriper de inte teknikfrågor, men framför allt så vill inte inköpssidan stöta sig med tekniksidan genom att ifrågasätta deras olika tekniska krav på leverantörerna. Alla är rädda om sina jobb. Kommersiellt ansvariga för offentlig upphandling är ofta själva mutade av olika leverantörer. Det räcker oftast med några intressanta seminarier på platser där man har möjligheter till överdådig rekreation betald av leverantören. Såklart vinner därför ”vissa” leverantörer de offentliga upphandlingarna oftare än andra.

Grovt beskrivet är det ungefär så här anställda inom den djupa staten både i USA och Sverige hanterar skattebetalarnas medel. De politiker och generaldirektörer vilka genom lagar och regelverk skall styra offentlig upphandling sitter också stilla i båten eftersom de själva är föremål för olika former av bestickning. Här använder stora leverantörer som till exempel Amazon mer sofistikerade metoder. I USA, där det öppet går att stödja olika politikers valkampanjer med olika former av ekonomiska bidrag, behöver man ju inte vara Einstein för att inse att politiker är korrumperade.

I Sverige sker detta på ungefär samma sätt, men med skillnaden att politiker lockas av en senare anställning i det företag eller den intresseorganisation som politikern gynnat. Ta bara Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, med flera vilka nu har högt uppsatta jobb inom den globalistiska maffia som infiltrerar politikerskrået. På mycket nära håll har jag personligen sett denna form av korruption äga rum på ett mycket illaluktande sätt.

Globala organisationer och företag har kunnat härja fritt i hela västvärlden där man hela tiden strävar efter total marknadsdominans och monopolliknande förutsättningar från de berörda ländernas politiska ledningar. Den officiella förklaringen stavas hela tiden arbetstillfällen och skatteintäkter. Det har till och med gått så långt att dessa globala affärsintressen officiellt krävt att nationell lagstiftning skall underställas en global rätt för stora företag att kunna strunta i nationella lagar och regelverk. Allt för att kunna lägga under sig en total och dominerande marknadsställning. Den här utvecklingen har pågått under många årtionden, men inte varit så känd för allmänheten. I synnerhet inte för den svenska allmänheten som fortfarande tycks tro att allt i Sverige går rätt till.

Men, så kom det en ny amerikansk president som själv varit en del av detta spel. Som mark- och fastighetsspekulant i USA kunde Donald Trump spelet bättre än många andra och blev därför ganska snabbt ett veritabelt hot mot den djupa statens etablissemang, men framför allt för de mäktiga globala intressen som endast var några år ifrån att totalt kunna styra och ställa den globala utvecklingen.

Jeff Bezos, huvudägaren av Amazon, hade för att kunna påverka opinionen, det vill säga politiker och allmänhet, insett att en stor och välkänd medial plattform är ett av de viktigaste sätten att påverka. Bezos äger The Washington Post och har också insett att Donald Trump inte går att köpa för pengar, med en egen förmögenhet av dignitet som gör honom svårköpt. Bezos har därför tillsammans med andra oligarker ur den globalistiska rörelsens mörker gått i bräschen för att misskreditera Donald Trump via olika medieplattformar där de själva är stora ägare.

I högt spel är underskattning ofta en orsak till varför man kan förlora stora insatser. Globalisterna underskattade grovt Donald Trumps narcissistiska läggning och det amerikanska folkets frustration över en allt mer påver framtid rent ekonomiskt. Mainstream-media har genom sin agendastyrda journalistik och sina veritabla smutskastningskampanjer blivit ett rött skynke för Trump, och Washington Post är en av de mediekanaler Donald Trump ofta pekar ut som fake news. Bezos och andra har naivt trott att man skulle kunna mobba ut Donald Trump, men när inte det lyckades så ökades ansträngningarna för att via sina köpta politiker i kongressen försöka ställa Trump inför riksrätt.

Donald Trump kan detta fulspel till fulländning och slog därför tillbaka mot Amazon i denna upphandling av så kallade molntjänster på ett sätt som sannolikt sänder chockvågor till globalisternas alla olika tankesmedjor. Framför allt polariserar Trump medvetet kriget mellan falska nyhetsmedia och hans administration. Jeff Bezos och andra globalister har fått något att tänka på inför valet 2020.

Det paradoxala och något pikanta i just denna upphandling är att det samtidigt är en annan korrupt global gigant, Microsoft, som vunnit upphandlingen. Deras track records är minsann inte heller något man vill lägga ut i skyltfönstret.

 

Jan Norberg

Om skribenten:

Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!