Debatt

”Nato-certifierad fredsrörelse?”

Natos verksamhet påstår sig verka för fred, men har i praktiken skapat mer spänningar - och krig. Det vi nu ser utspela sig i Ukraina är ett exempel på det, skriver Björn Backengård.

publicerad 8 mars 2022
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg vid en presskonferens i januari 2022.

Den 15 december 2021 överlämnade Ryssland ett förslag angående säkerhetsfrågor till USA och Nato.

Läs förslagen hos Nyhetsbanken och fråga dig sedan om något av dessa förslag anses orimliga. Jag ser inget skäl till att de inte kan stödjas.

Artikel 6 under Förslag 2 fått stor uppmärksamhet och lyder:

Alla medlemsstater i Nordatlantiska fördragsorganisationen [Nato] förbinder sig att avstå från varje ytterligare utvidgning av Nato, inklusive anslutningen av Ukraina såväl som andra stater”.

Artikel 4 under samma förslag är också extra intressant:

Ryska federationen och alla de parter som var medlemmar i Nordatlantiska fördragsorganisationen den 27 maj 1997 får inte placera ut militära styrkor och vapen på någon av de andra staternas territorium i Europa utöver de styrkor som är stationerade på detta territorium från och med den 27 maj 1997”.

Om Nato skulle gå med på det här ser det ut som att man även måste lämna värdlandsavtalet med Sverige. Avtalet är en del av Natos inringning av Ryssland, och Sverige bör inte hjälpa till med sådant.

Ryssland in i Ukraina

Ryssland förklarade att om inte USA och Nato gick med på förslagen så kommer en fortsättning. Det är det som sker just nu.

USA och Nato avvisade förslagen därför att de har andra planer, vilket förmodligen bland annat är en uppstyckning av Ryssland liknande Jugoslaviens, det som brukar kallas balkanisering. Om inte Ryssland hade satt ned foten nu hade vi troligen inom några år fått möta andra krig.

Varför invasion? För att förstöra militära anläggningar som finns lite överallt. Varför till Kiev? För att tvinga nuvarande regering till förhandlingar eller få den utbytt.

Rysslands motpart nu är inte Ukraina utan det är Nato, som länge har strävat efter att dra in Ukraina som ytterligare en del i pressen mot Ryssland. Det ukrainska folket borde ha förstått att man inte ska gå Natos ärenden. Det svenska folket borde också ha förstått det och att det är läge att arbeta för att Sverige ska riva upp värdlandsavtalet med Nato.

I åtta år besköt regeringen i Kiev utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk med artilleri. Det var provokationer för att försöka dra in Ryssland, och de hade kunnat följas upp av ett krig där militär på Natos uppdrag tar sig över gränsen in i Ryssland.

I FN:s säkerhetsråd för några dagar sedan lade bland andra Indien ned sin röst och markerade alltså inte mot Ryssland.

Nu nämns internationell rätt, och då ska man komma ihåg att även hot är förbjudet enligt FN-stadgan. Trots det har Natos hot mot Ryssland varit långsiktigt och omfattande. Det måste tas med i bedömningen av vad som sker nu.

Jag fördömer inte Ryssland. Jag stödjer Rysslands regering på motsvarande sätt som jag stödde Syriens regering under kriget där USA och Nato genom ombud försökte störta denna. Det är samma fiender som Ryssland har.

Nato bör upplösas

Warszawapakten upplöstes 1991. År 1993 diskuterades i USA om Nato skulle utvidgas. Det fanns förespråkare för det men motståndet var också starkt, även inom Pentagon. USA visste att en utvidgning av Nato var en känslig fråga för relationen med Ryssland och då föddes idén om ”Partnerskap för fred”, vilket är ett Nato-projekt som ger möjlighet till ett slags samarbete med länder utan att de behöver bli medlemmar. Sverige anslöt sig i maj 1994, och sedan dess deltar Sverige regelbundet i Nato-övningar. År 1999 blev Polen, Tjeckien och Ungern de första som anslöts till Nato efter Kalla kriget.

Vissa kretsar, de som brukar kallas ”Djupa staten”, har länge haft planer på att dra in Ukraina i Nato.

I april 2019 hölls i Nato-landet Italien en konferens i staden Florens med målet att skapa en internationell front för att lämna Nato.

Efter konferensen skapadesFlorens-deklarationen för en internationell front för att lämna NATO”. Tre av totalt elva punkter innehåller:

  • NATO är inte en allians. Det är en organisation som styrs av Pentagon. Dess mål är militär kontroll av såväl Väst- som Östeuropa.
  • NATO är en krigsmaskin som verkar enligt Förenta Staternas intressen och med de stora europeiska maktgrupperna som medlöpare, vilket gjort dem skyldiga till brott mot mänskligheten.
  • För att lämna krigssystemet, vilket orsakar alltmer skada och exponerar oss för ökande faror, måste vi lämna NATO och hävda våra rättigheter som suveräna och neutrala länder.

Förslagen tas emot i Sverige

I Sverige avvisades de ryska förslagen direkt av försvarsminister Peter Hultqvist. Speciellt intressant är att sajten Bevara Alliansfriheten i en artikel 23 december förra året helt sågade förslagen från Ryssland:

Peter Hultqvists allvarliga kritik mot förslagen är välmotiverad. […] Förslagen är oacceptabla …

Läs artikeln. Den låtsas som att Nato inte pressar österut och att Rysslands förslag inte kommer från en hotad situation. Detta är speciellt intressant därför att författarna på sajten i en del kretsar har prestige och därför troligen påverkat andras kommentarer. Sajtens namn är också något opassande eftersom alla vet att Sverige i praktiken inte är alliansfritt.

Svensk fredsrörelse – annat krävs

Satsa på avspänning mellan Öst och Väst!” Det var rubriken på ett uttalande från Riksföreningen Nej till NATO som sajten Global Politics publicerade 21 januari. Detta är inte bättre än att satsa på avspänning mellan vargen och lammet. Istället ska vargen bort. I uttalandet står bland annat:

Kritiken från länder som skulle kunna vara intresserade av medlemskap i NATO är också förståeliga. […] Regeringen borde i stället verka för ett avtal om avspänning med alla berörda parter […]

Men det här är inte bra. För det första ska vi inte ha någon förståelse för länder som vill bidra till att bygga ut Nato. För det andra handlar Rysslands förslag verkligen om avtal gällande avspänning, och regeringen borde reservationslöst därför stödja det förslaget.

Lika dålig var rubriken ”Minska spänningen mellan öst och väst”, som den 1 februari fanns i Dagens Nyheter i en artikel av bloggaren Anders Romelsjö och ordföranden i Nej till NATO.

Efter sina namn skrev författarna: ”Båda aktiva i den svenska fredsrörelsen”. Efter några dagar placerades artikeln bakom betalvägg, men den kan läsas hos Global Politics. Vi läser:

Vi anser att Rysslands förslag om säkerhetsgarantier är förståeliga, men också invändningarna från länder som inte skulle få ansluta sig till Nato”.

Förslagen är inte bara förståeliga, utan de är värda allt stöd. De nämnda invändningarna bör inte accepteras för då står man neutral inför Nato. Det är bara att hoppas att det var för att lirka in artikeln i DN som författarna skrev som de gjorde.

Den svenska fredsrörelsen borde ha omfamnat och helt stöttat Rysslands förslag. I stället blev de på sina håll inte mer än ”förståeliga”. Tyvärr är en inflytelserik del av den svenska fredsrörelsen antingen principlös eller begriper ingenting.

Regeringens och riksdagens beslut att skicka vapen till Ukraina, och alltså dra in Sverige i krig mot Ryssland, är sanslöst.

Varning!

Under Kalla kriget fanns en hemlig Nato-organisation i Sverige, känd som Stay Behind. Naturligtvis har den en efterföljare med en väl utbyggd propagandaavdelning med kontakter in i de traditionella mediekanalerna och politiska partier. De jobbar nu stenhårt för att hetsa fram en opinion mot Ryssland och för att Sverige ska gå med i Nato.

Vi måste varna för att Socialdemokraterna kan svänga i frågan om medlemskap i Nato, eftersom de är rädda för att annars förlora valet i höst. Mitt råd är därför att odla dina kontakter med bekanta som är socialdemokrater. Mejla och skriv brev till lokalavdelningar och riksdagsledamöter.

Samma varning och uppmaningar gäller även andra partier som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De senare gick ju plötsligt emot partiprogrammet angående vapen till annat land.

Sammanfattning

Ryssland säger att målet är att demilitarisera och denazifiera Ukraina, och vi bör ta dem på orden.

I Libyen våren 2011 visade Nato vad man egentligen är. Libyen gick i täten för ett afrikanskt samarbete för att olja skulle säljas med en ny egen valuta. Då kom attackflygplanen. Dessutom kom de med svensk hjälp eftersom det var svenska spaningsplan som letade fram mål för Natos attackflygplan. Libyen har förvandlats till kaos. I grund och botten är alltså Nato något annat än en försvarsallians och den kan träffande beskrivas med ord från Florens-deklarationen. Nato bör upplösas, och säkerhetsfrågor internationellt ska handhas av FN.

Natos strateger kan inte hindra att det finns fredsrörelser på jorden, men de är tacksamma om dessa inte pekar på Nato utan i stället vill ”satsa på avspänning mellan Öst och Väst”. De blir Nato-certifierade fredsrörelser.

Följande bör vara fredsrörelsens budskap till allmänheten:

  • Det är Natos verksamhet som skapar spänning och krig.
  • Vi bör ha den syn på Nato som uttrycks i de tre punkterna från konferensen i Florens.
  • Rysslands förslag 15 december var förslag för avspänning. De bör stödjas oreserverat.

 

Björn Backengård
Hisings Backa

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.