“Allvarliga felaktigheter i Malmös kommunval”

Valet 2022

Vi bevittnade flera felaktigheter i valet till kommunfullmäktige i Malmö under söndagen. Flera valsedlar försvann spårlöst från flera vallokaler under dagen för partierna Malmölistan och Medborgerlig Samling Malmö. Oavsett orsak så är skadan redan skedd men vi vill uppmärksamma valnämnden, Valmyndigheten och allmänheten om de allvarliga bristerna. Vi kräver också att en utredning görs. Det skriver Nils Littorin och Ann-Cathrin Björk.

publicerad 15 september 2022
Nils Littorin, partiledare för Malmölistan.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Vi har med förvåning och bestörtning bevittnat felaktigheter i valet till kommunfullmäktige i Malmö. Missförhållandena som drabbat våra partier vid förtidsröstningen och under valdagen har varit omfattande, varför vi vill uppmärksamma valnämnden, valmyndigheten och allmänheten.

Vi är relativt nya partier och det har varit en utmaning att lära oss valets spelregler. Vi har fortfarande åtskilligt att lära. Men det är högst anmärkningsvärt att vissa valförrättare som får ersättning och som fått utbildning i valproceduren inte klarar av att sköta sina arbetsuppgifter. Det är en allvarlig brist i det demokratiska systemet att det finns så stort utrymme för dem att göra fel samt för odemokratiska element att sabotera.

Vi har uppmärksammat en stor mängd felaktigheter på ett flertal vallokaler. Nedan följer tio exempel:

Observationer från Malmölistan:

 • Malmölistans valsedlar saknades vid institutionsröstningen (den del av förtidsröstningen som äger rum på äldreboenden, fängelser etc.). Trots att vi lämnat in valsedlar på angivna platser i god tid.
 • På valdagen klockan 8 på morgonen lämnades 1000 valsedlar till valförrättare på Sofielundsskolan. När vi kontrollerar på eftermiddagen saknas våra valsedlar i samtliga bås på skolan. De hävdade att de inte fått några.
 • På Bladins gymnasium saknas våra valsedlar på förmiddagen i valbåsen, trots att vi lämnat tillräckligt med valsedlar i god tid till samtliga distrikt inne i vallokalen.
 • På Ribersborgsskolan lämnade vi valsedlar på morgonen men dessa hade vid kontroll på förmiddagen försvunnit. Vi hade lämnat in så många valsedlar att de omöjligen kan ha tagit slut. Det är valförrättarens skyldighet att fylla på om de tar slut. På kvällen vid kontroll klockan 18.00 saknades återigen valsedlar i ett av de två ställen.
 • På Skolan på Ön lämnade vi valsedlar 07.40 och fick då beskedet av ordförande att de inte tänkte fylla på om våra valsedlar tog slut (brott mot reglerna). Vid kontroll klockan 10.00 saknades våra valsedlar helt. Vi påpekade då att detta är allvarligt till ordförande för vallokalen. Klockan 17.15 saknades återigen våra valsedlar enligt en väljare som fick fråga efter dem och då hämtade valförrättare dem så att han kunde rösta.

Observationer från Medborgerlig Samling:

 • Hermodsdal Gullvik: Vi lämnade valsedlar cirka 07.30. Vid återbesök cirka 14.15 saknas valsedlar och valförrättare hävdar att de inte fått några valsedlar. Nya valsedlar lämnas.
 • Apelgårdsskolan:
  1. Valsedlar lämnades på morgonen cirka 07.15 till lokalen, de lovade att de skulle dela till båda distrikten. Vid återbesök i lokalen cirka 11.30 saknades våra valsedlar helt i båsen i det ena distriktet och endast ett litet fåtal riksdagsblanketter fanns i det andra distriktets bås. När jag påtalade detta och bad dem kolla i lagret hittade de inga flera blanketter.
  2. I båsen i båda distrikten var det regelmässigt två personer och valde valsedlar tillsammans. När jag påtalade detta för röstmottagarna sade de att det var tillåtet om de själva ville det, när jag tog upp frågan med ordföranden för den ena lokalen tyckte hon inte att det var något problem alls utan att det var tillåtet.
 • Latinskolan: Fått valsedlar men inte ställt ut dem i valställen.
 • Möllevångsskolan: Två distrikt och där beskedet vid överlämnande av valsedlar var att ena distriktet skulle förse alla valställen i båda distrikten med valsedlar. I valkrets Bergsgatan fanns inga MED valsedlar så fördelningen mellan de båda distrikten blev inte utförd.
 • Gottorpsskolan: Buntar med valsedlar lämnades cirka 07.30 och 11.30 kom meddelande att valsedlar saknades. Vid återbesök konstaterades att ett av valställen saknade kommun och region. Nya buntar lämnades.

Vi har under valdagen varit i upprepad kontakt med kommunens valsamordnare och anmält incidenterna. Vi har fotobevis från flera av händelserna.

Beror detta på en utbredd inkompetens eller beror det på medvetet valfusk?

Vi vet inte.

Oavsett orsak så är skadan redan skedd. Vi kräver att de missförhållanden som vi uppmärksammat utreds och att ansvariga myndigheter ger en förklaring. Valsystemet är instabilt och behöver förändras i grunden. Alla godkända partier måste få samma behandling. Att vissa partier missgynnas så som uppenbarligen skett den 11 september 2022 är odemokratiskt.

 

Nils Littorin, partiledare Malmölistan
Ann-Cathrin Björk, Ordförande Medborgerlig Samling Malmö

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!