Sjuklig fetma hos barn ökade under coronakrisen

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 15 mars 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Övervikt och fetma bland fyraåringar i Sverige ökade efter inledningen av nedstängningspolitiken 2020, konstaterar forskare vid Uppsala universitet. Under 2020 fick över 30 procent fler barn sjuklig fetma jämfört med 2018.

Tidigare studier har visat hur barn mått dåligt på ett flertal sätt under coronapolitikens karantänsregler och nedstängningar. Exempelvis kunde Bris konstatera att barnen varit mer utsatta under 2020 då samtalen till organisationen ökade markant. En mindre studie från Uppsala universitet kunde också visa att övervikt och fetma ökade bland yngre barn, något man bland annat antog berodde på de hårda restriktionerna vid förskolorna.

I en ny, mer omfattande studie har forskare vid Uppsala universitet tittat på hälsodata för barn i Sverige från de rutinmässiga fyraårsbesöken på barnavårdscentraler. Hälsodata från 105 445 barn under 2018 jämfördes med 101 001 barn från 2020 från 18 regioner.

Mellan 2018 och 2020 ökade övervikt och sjuklig fetma hos fyraåringar med 16,6 procent i hela landet. Hos pojkar ökade det med 20,8 procent och för flickor 13,5 procent. Som störst var ökningen i Sörmland, Gävleborg och Västernorrland samtidigt som den ökade minst på Gotland och i Stockholm.

Däremot var det den sjukliga fetman, obesitas, som ökade mest. Under 2020 fick 31,8 procent fler barn sjukdomen jämfört med 2018, samtidigt som övervikt bland övriga ökade med 13 procent.

Det var överraskande för oss att den största ökningen sågs för sjukdomen obesitas. Det tyder på att de som haft det tufft innan pandemin fick det ännu värre under 2020, säger Charlotte Nylander forskare vid Uppsala universitet.

Speciellt sjuklig fetma kan orsaka flera hälsoproblem både i ung ålder, men även senare i vuxen ålder. Nyligen kom forskare vid Uppsala universitet exempelvis fram till att det inte existerar något man kan kalla “ofarlig fetma”, något som Nya Dagbladet rapporterade om.

Forskarna konstaterar att ökningen av övervikt och fetma hos fyraåringar under covidrestriktionerna behöver uppmärksammas och att man behöver följa utvecklingen samt titta på förebyggande program tillsammans med hälsoinsatser.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!