Ökad fetma hos småbarn under coronapolitiken

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 28 december 2022
- av Markus Andersson
Både pojkar och flickor blev fetare under coronakrisen.

Under den förda coronapolitiken ökade fetma och övervikt hos svenska tre- och fyraåringar markant, visar en ny studie. Allra värst drabbades barnen i fattiga områden av nedstängningspolitiken där andelen tre- och fyraåringar med övervikt gick från 9,5 till 12,4 procent.

Det är forskare från bland annat Uppsala universitet som har gått igenom BVC-undersökningar av drygt 25 000 barn i Dalarnas, Jönköpings och Södermanlands län, och man noterar att små barn i Sverige blev betydligt fetare under coronakrisen.

Andelen treåriga flickor med fetma ökade från 2,8 till 3,9 procent under nedstängningarna och andelen pojkar med fetma från 2,4 till 2,6 procent. Även bland fyraåringar noterades ”statistiskt signifikanta ökningar av BMI” – och både pojkar och flickor blev fetare.

I så kallade ”socioekonomiskt utsatta områden” drabbades barnen allra hårdast och andelen tre- och fyraåringar med övervikt gick från 9,5 till 12,4 procent samtidigt som andelen barn med fetma ökade från 2,4 till 4,4 procent.

– Antagligen är det väl förändrat rörelsemönster och kanske även intag av sötsaker och annat. Man vet att försäljningen av sötsaker gick upp under pandemin. Det finns också en del andra studier från andra länder som visade att skärmtid ökade under pandemin, konstaterar Anton Holmgren, barnläkare vid barnkliniken i Halland som varit med och lett studien.

– Det är skrämmande att det redan i så låga åldrar finns klasskillnader kopplat till risken för övervikt och obesitas, kommenterar han vidare.

Om Sverige likt många andra länder i Europa hållit förskolorna helt stängda tror Holmgren att fetman bland små barn skulle ha ökat ännu mer än vad den faktiskt gjort.

– Antagligen så är det väl en mindre ökning i Sverige än i en del andra länder, men det var ändå en ökning och det tror vi beror på att det var hårda restriktioner mot att vara lite förkyld på dagis. Det var många barn som var hemma.

– Sedan var det nog många föräldrar som blev oroliga och gjorde mer än vad som egentligen krävdes. Det kom även rapporter från socioekonomiskt utsatta områden om att förskolorna blev tomma, det var många barn som var borta länge från förskolan, fortsätter han.

Bland barn som var fem år gamla noterades inga särskilda BMI-ökningar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!