Advokat: “Coronaskandalen ett brott mot mänskligheten”

Coronarepressionen

publicerad 8 oktober 2020
- av Isac Boman
Reiner Fuellmich beskriver myndigheternas agerande under coronakrisen som den största korruptionsskandalen någonsin.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Tyskland och andra länder har brutit mot de mänskliga rättigheterna och använt coronaviruset för att skapa panik hos befolkningen och införa totalitär repression på sina medborgare. Det slår en granskande coronakommitté fast och vill inleda rättsprocesser mot de ansvariga.

Reiner Fuellmich är en av fyra medlemmar i den fristående tyska undersökande coronakommittén (The German Corona Investigative Committee), en kommitté som i fyra månaders tid har arbetat juridiskt med att analysera och ta del av internationella forskares och experters vittnesmål och hitta svar på alla de frågor som uppstått i samband med coronakrisen.

Fuellmich har själv en bakgrund som jurist med fokus på konsumenträtt och har varit involverad i tvistefall mot storföretag som Deutsche Bank, biltillverkaren VW och rederiet Kuehne & Nagel.

Kommittén menar att agerandet man sett under coronakrisen överträffar den värsta korruption man någonsin undersökt. Fuellmich går så långt så att han hävdar att det handlar om ”det största brottet mot mänskligheten som någonsin har begåtts”.

– Coronakrisen baserat på allt vi vet idag borde döpas om till coronaskandalen och de som är ansvariga för den måste åtalas och stämmas för den skada de orsakat. På en politisk nivå måste vi göra allt i vår makt för att se till så att ingen någonsin igen har sådan makt att de är i position att bedra mänskligheten på samma sätt eller försöka manipulera oss med deras korrupta agendor, säger han.

Fuellmich menar att tre huvudfrågor behöver besvaras för att man ska veta hur man juridiskt ska tackla coronaskandalen:

1. Finns det en coronapandemi eller bara en PCR-testpandemi? Betyder ett positivt PCR-test verkligen att personen som testats är infekterad med coronaviruset eller betyder det inte detta?

2. Skyddar de restriktioner och den repression som använts under coronakrisen, inklusive nedstängningar, ansiktsmaskstvång, social distansering och karantänkrav medborgarna från viruset eller används åtgärderna främst för att skapa panik så att befolkningen tror att deras liv är i fara och så att läkemedelsföretagen och teknikindustrin kan generera enorma vinster genom försäljningar av tester och vacciner samtidigt som man samlar in medborgarnas genetiska fingeravtryck?

3. Stämmer det att den tyska regeringen utsattes för massiv lobbyism mer än något annat land av WHO och andra aktörer för att införa olika restriktioner och begränsningar i syfte att bli ett föredöme för resten av världen att ta efter?

– Svaren på dessa tre frågor är nödvändiga eftersom det påstått nya och dödliga viruset inte har orsakar någon stor överdödlighet någonstans i världen och absolut inte här i Tyskland, menar han vidare.

PCR-testerna, säger Fuellmich, har orsakat betydligt mer skada än viruset, krossat företag och kostat många människor livet genom att människors och företags ekonomier har gått upp i rök på grund av de uppsatta begränsningarna.

– I Filippinerna så blir människor som inte använder mask eller inte använder masken ordentligt skjutna i huvudet, konstaterar han.

Enligt Fuellmich har PCR-testerna felaktigt och tack vare lobbyisters frenetiska arbete använts för att ”bevisa” massinfektioner runt om i världen och som argument för vaccin måste massproduceras och världens befolkning massvaccineras. Samma tester möjliggjorde globala nedstängningar av hela länder, krav på social distansering och att människor riskerar böter eller till och med fängelse om de inte bär ansiktsmask.

Advokaten lyfter också fram att för 12 år sedan ändrades den officiella definitionen av pandemi från en allvarlig och dödlig global sjukdom till en global sjukdom, oavsett hur allvarlig den är. Tack vare förändringen så kunde WHO deklarera att svininfluensan 2009 var en global pandemi, något som möjliggjorde massvaccinationer och miljardkontrakt till läkemedelsindustrin.

 

Fuellmich konstaterar att svininfluensa-vaccinet var helt onödigt och att det är samma sak idag. Det officiella narrativet är propaganda från politiker och etablissemangsmedia och som flertalet erkända forskare vittnar om så menar han att viruset inte alls är lika farligt som makthavarna vill påskina, faktiskt inte farligare än den årliga säsongsinfluensan. Trots att mycket av den här informationen var känd så valde tyska myndigheter ändå att införa hård repression av människors friheter och till stora delar stänga ner samhället.

– Vi vet att hälsosystemen aldrig var i närheten av att bli överbelamrade av coronapatienter. Tvärtom är många sjukhus tomma än idag och flera av dem riskerar att gå i konkurs. Sjukhusskeppet Comfort som anlände till New York och hade vårdplatser för 1000 patienter behövde aldrig vårda mer än ett 20-tal patienter åt gången, förklarar han och pekar vidare på att man inte noterat någon kraftig överdödlighet över tid någonstans utan att siffrorna legat kring en vanlig säsongsinfluensa.

Han lyfter också fram hur dokument från det tyska inrikesministeriet läckte ut och där det framkom att den tyska befolkningen medvetet skulle drivas till panik av politiker och medier och där tyska makthavare även diskuterade vikten av att repressionsåtgärderna följdes blint av befolkningen utan att de ifrågasatte dem.

Han pekar vidare på hur över 90 procent av dödsfallen i italienska Bergamo berott på andra sjukdomar än coronaviruset och att de avlidna redan varit i mycket dåligt skick. Han menar också att det varit likadant i USA och i Tyskland och att mycket få patienter avlidit av själva viruset.

– Som obduktioner har visat som utfördes i Tyskland, specifikt av professor Klaus Püschel i Hamburg, så har dödsfallen han undersökt i nästan samtliga fall orsakats av tidigare tillstånd och nästan alla människor som dött har gjort detta vid väldigt hög ålder, precis som i Italien.

Vidare lyfts de rapporter om hur personer som dött av helt andra saker, exempelvis en hjärtattack eller en skottskada registrerats som avlidna i covid-19.

Den tyska coronakommittén menar att det sammantaget aldrig varit fråga om någon riktig pandemi och att repressionsåtgärderna överhuvudtaget inte har skyddat medborgarna i någon nämnvärd grad, inte minst för att de infördes efter att smittspridningen redan var på väg nedåt i Tyskland.

Massprotester mot coronarepressionen i Berlin under “Frihetsdagen” den 1 augusti. (Foto: faksimil/Youtube)

 

Framförallt poängterar man att PCR-testerna används under falska premisser och att de inte visar om någon faktiskt är smittad med SARS-CoV-2 eller något annat virus. Man hävdar till och med att PCR-testerna inte alls kan upptäcka viruset och att ett positivt utslag inte nödvändigtvis betyder att patienter har någon form av coronasmitta.

– Om PCR-testerna inte hade använts som verktyg för att diagnostisera coronainfektioner så skulle vi inte haft en pandemi och inga nedstängningar. Istället hade allting upplevts som en medelsvår eller lätt influensa enligt forskarna.

Fuellmich nämner också hur allt fler forskare, advokater och andra experter träder fram och vittnar om hur paniken noga orkestrerats och planerats av makthavare runt om i världen och varnar för att rädslan används som ett vapen eller verktyg för att skapa totalitära samhällen.

– I Fillippinerna riskerar folk att skjutas men även i Tyskland och andra tidigare civiliserade länder så tas barn iväg från sina föräldrar om dessa inte lyder reglerna om karantän, social distansering och bärandet av ansiktsmasker.

Kommittén vill därför dra tyska myndigheter inför domstol och hoppas att liknande processer inleds även i andra länder i ett försök att hålla makthavare till svars för ett totalitärt agerande, som Fuellmich menar överhuvudtaget inte hör hemma i en demokrati.

– Det här är fakta som kommer dra masken av alla de som är skyldiga till de här brotten. Till de politiker som tror på dessa korrupta människor. Den här informationen erbjuds härmed som en livlina som kan hjälpa er att förändra ert tillvägagångssätt och och påbörja den offentliga vetenskapliga diskussion som borde inletts för länge sedan istället för att gå under tillsammans med charlataner och brottslingar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!