Oberoende utredaren: Element i brittiska regeringen bakom Nord Stream-attackerna

Attentatet mot Nord Stream

  • "Element i den brittiska regeringen" är de mest sannolika gärningsmännen bakom bombningarna av Nord Stream.
  • Detta enligt en oberoende finländsk dataanalytiker och forskare som genomfört vad han kallar "den enda offentliga, öppna Nordstream-utredningen".
  • "Datadetektiven" pekar på att attacken sannolikt utfördes av Royal Navys DTXG-elitdykargrupp, som opererade från den brittiska atomubåten HMS Ambush (S120).
  • Uttalanden och beteenden av dåvarande brittiska premiärministern Liz Truss pekas i sammanhanget också ut som särskilt anmärkningsvärda.
publicerad 3 maj 2024
- av Redaktionen
Dåvarande minister Alec Shellbrooke inspekterar HMS Ambush (S120) vid HMNB Clyde i Faslane den 12 oktober 2022, drygt två veckor efter Nord Stream-attackerna.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska regeringen lade ner sin utredning av attacken på Nord Stream – en de största terroristattackerna mot vital infrastruktur i europeisk historia, och menade att “inga misstänkta har identifierats”. Samtidigt har en finländsk oberoende dataanalytiker och privatdetektiv, känd som “Mortymer”, genomfört en omfattande utredning kring vem som utförde Nord Stream-attackerna den 26 september 2022, baserad på offentlig data kring dådet som uppmärksammats i The Nordic Times. Denna har nyttjat så kallade webbcrawlers för att skrapa, extrahera och analysera praktiskt taget all tillgänglig information på internet och som är eller kan vara relevant för Nord Stream-attackerna.

Enligt denna data, menar utredaren, motsägs det officiella narrativet, att antingen Ryssland eller Ukraina låg bakom dådet, utan möjligen delvis också den berömde journalisten Seymour Hershs uppmärksammade teori att det var USA som låg bakom utförandet av bombningarna tillsammans med Norge. Istället ska det enligt denne mer sannolikt röra sig om element inom den brittiska regeringen där det, enligt datan, i praktiken snarare handlat om att Norge försett USA med information om Storbritanniens uppdrag.

Den första ledtråden: En mystisk ubåt

“Mortymers” inledande hypotes var att Ukraina låg bakom attackerna. Detta ändrades dock när han noterade om att Alec Shelbrooke, dåvarande minister för försvarsupphandling i Truss regering, den 5 oktober besökte flottbasen HMNB Clyde vid Gare Loch, Faslane, Skottland. Shelbrooke tog med sig en journalist till hamnen och kommenterade kriget i Ukraina med orden “Det här är vårt krig lika mycket som det är Ukrainas”, och förklarade sin syn på Storbritanniens och Natos roll i konflikten.

Shelbrooke inspekterade sedan en särskild ubåt, Royal Navys HMS Ambush (S120), som återvänt till hamnen en vecka tidigare – det vill säga en vecka efter Nord Stream-attackerna den 26 september – och träffade då fartygets kapten och besättning.

Alec Shelbrooke träffar besättningen ombord HMS Ambush på marinbasen HMNB Clyde i Gare Loch, Faslane, Skottland. Foto: PA Nyhetsbyrå

Som framgår av huvudbilden var ubåtens överdel påfallande täckt av en presenning, som enligt Mortymer täcker en så kallad chalfont bay, som kan rymma miniubåtar och som används av dykare för ut- och återinträde under djupdykningsuppdrag. Presenningen, menar han, tyder på att ubåten nyligen använts.

Mortymer pekar också på att Shelbrooke ingick i Royal Navys befälsordning och var chef för Royal Navys DTXG-team, en specialiserad enhet inom den brittiska militärens Special Boat Service (SBS).

Elitdykargruppen DTXG

DTXG, som står för Diving & Threat Exploitation Group, är en elitgrupp av klareringsdykare från Royal Navy – grodmän och experter på undervattensbombning. Gruppen skapades först i början av 2022, bara några månader före Nord Stream-attackerna, som ett resultat av en omstrukturering och omprofilering inom Royal Navy som ersatte den långvariga Fleet Diving Squadron med DTXG.

– Detta generationsskifte har gjort det möjligt för Royal Navys röjdykare att vara de mest smidiga, dödliga och tekniskt avancerade de någonsin varit, kommenterar befälhavare Sean Heaton omorganisationen.

Royal Navy-dykare utför underhållsarbete på skrovet på HMS Prince of Wales i Hampshire den 10 februari 2022. Foto: LPhot Lee Blease/Royal Navy Crown Copyright

Förutom relativt mindre dramatiska uppgifter som att “utföra akut undervattensunderhåll på krigsfartyg”, “hantera historiska sprängämnen och improviserade sprängämnen i Storbritannien” samt “röja sjöminor runtom i världen” har gruppen också till uppgift att “genomföra diskreta specialoperationer”.

– Vi erkänner och anammar modern, innovativ teknik som autonoma undervattensfordon och fjärrstyrda fordon (så kallade AUV och ROV) för att genomföra insatser och förbättra utbildningen, säger Carl Thomas, Chief Petty Officer i DTXG:s specialoperationsgrupp Alpha Squadron, som är glad över att gruppen “fortsätter att utvecklas och gå i takt med tiden”.

DTXG-undersökningen blockerades av försvarsministern

Kort efter Shelbrookes besök fick han själv sparken och Liz Truss tvingades avgå som brittisk premiärminister, vilket gjorde henne till den tidsmässigt kortast sittande premiärministern i brittisk historia. Märkligt nog fick även hamnchefen sparken. Samtidigt anklagade Ryssland officiellt “brittiska marinspecialister” för att ligga bakom attackerna, vilket fick det brittiska parlamentet att tillsätta en utredning kring DTXG, men utredningen blockerades snart av Ben Wallace, dåvarande försvarsminister.

Alec Shelbrooke på HMS Ambush (S120). Foto: PA News Agency

Mortymer slogs av dessa märkliga sammanträffanden, men var försiktig med att dra förhastade slutsatser, och inledde en långsam, grundlig och omfattande datainsamling. Med hjälp av sin expertis inom datainsamling började han samla in nyheter, tillkännagivanden, diskussioner, bilder, videor, omnämnanden av “Nord Stream”, “rysk gas” och liknande nyckelord samt olika regeringspolicyer och juridiska filer relaterade till Nord Stream-rörledningarna.

Efter att ha slutfört detta grundarbete, som tog cirka tre månader och, enligt forskaren, varit helt lagligt och endast använt offentligt tillgängliga källor, fortsatte han med att analysera hur uppgifterna matchade regeringstjänstemäns uttalanden från vad han ansåg vara de 12 länder som misstänktes för attackerna, inklusive Ryssland, Ukraina, Norge, USA och Storbritannien.

Hershs teori “kompletterande men inte motsägelsefull”

När det gäller Seymour Hershs populära teori om att USA (tillsammans med Norge) låg bakom attackerna, verkar Mortymer bedöma att USA visserligen känt till planerna på att spränga pipelinen, men att man i slutändan motsatte sig dessa och istället faktiskt försökte hjälpa tyska styrkor att skydda gasledningarna från attacker. I ett inlägg anger Mortymer många argument för varför Hershs teori ofta inte håller vid en närmare granskning. Uppgifterna om att sprängämnen placerades ut under Nato:s Baltops 22-övning beskrivs som “mycket märkliga”, eftersom den bygger på en “ytstrategi” snarare än den “underjordsstrategi” som officiella undersökningar menar är den mest sannolika. I ett annat inlägg skriver Mortymer att “Hershs berättelse och uppgifter kan komplettera, men inte motsäga” hans egna resultat och slutsatser.

Om mina slutsatser är korrekta utrymde USA Östersjön och VIP-personer från EU, USA och Nato informerades den 22/09

En anmärkningsvärd skärningspunkt mellan Hershs och Mortymers teorier är en gemensam “Kurs i undersökning av maritim plats efter sprängning” som ägde rum i slutet av januari 2022 på Naval Air Station Key West, Florida, USA. Under kursen arbetade Alec Shelbrookes DTXG med FBI:s C-IED-sektion (Counter-Improvised Explosive Device) och tre EOD-team (Explosive Ordnance Disposal) från US Navy för att “utvidga och utveckla sina maritima tekniker för exploatering efter sprängning genom sju dagar av klassrumsundervisning, dykning och analys av strategiska fallstudier”. Med andra ord, en kurs i kriminalteknik efter explosioner under vatten.

Ett foto från en kurs i undersökning av maritim plats efter sprängning vid NAS Key West i Florida. Personen på bilden är inte relaterad till denna artikel. Foto: Naval Sea Systems Command

De praktiska aspekterna av kursen innebar att deltagarna deltog i undervattenssimuleringar av händelser efter explosioner, och samlade in bevis som sedan analyserades i en mobil kriminalteknisk anläggning. De teoretiska aspekterna av kursen innebar att deltagarna deltog i olika workshops, till exempel en som hölls av Royal Navy DTXG:s befälhavare Cdr. Sean Heaton.

VideoRay Pro 4 Remotely Operated Vehicle (ROV) filmar under en kurs i undervattensutredning efter sprängning (inte den som refereras till i artikeln). Foto: facsimile/VideoRay

Truss: “Vi skär av den giftiga kraften och rörledningarna”

Även om inget av detta utgör “bevis” som kan liknas vid en “rykande pistol”, menar Mortymer att hypotesen att Storbritannien, eller mer specifikt element inom Truss regering, låg bakom utförandet av Nord Stream-attackerna är den som bäst passar de tillgängliga uppgifter. I detta sammanhang är de uttalanden som Liz Truss gjorde inför FN:s generalförsamling den 21 september 2022, bara fem dagar före attackerna, anmärkningsvärda.

– Vi stänger av den giftiga kraften och rörledningarna från auktoritära regimer och stärker vår energiuthållighet. Vi kommer att se till att vi inte kan tvingas eller skadas av hänsynslösa handlingar från oseriösa aktörer utomlands.

Efter att ha deltagit i ett möte med Biden-administrationen dagen efter gick Truss oväntat under jorden, bara för att sedan dyka upp igen tre dagar efter att Nord Stream-attackerna ägt rum.

Samma dag blev Storbritannien i praktiken också nettoexportör av energi för första gången på 44 år.

 

Artikeln har tidigare publicerats i The Nordic Times

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!