IT/Övervakning

IT/Övervakning "Varnar" för att svenska företag i Kina kan drabbas mycket negativt och uppmanar Sverige att korrigera sitt "felaktiga beslut".


IT/Övervakning Telekomjättarna bedöms ha nära kopplingar till den kinesiska regimen och kan hota Sveriges säkerhet.


Steget efter