Inrikes

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Rekordmånga tåg försenade under 2018

Inrikes Punktligheten på de svenska järnvägarna försämrades betydligt förra året då mer än vart tionde persontåg kom fram för sent.


“En krisplan för järnvägen behövs”

Debatt Nu har förfallet av järnvägen gått så långt, att urspårningarna inte bara drabbar försummade linjer. Sedan 2008 har 23 urspårningar orsakats av fel som Trafikverket känt till. Järnvägen har blivit livsfarlig.


Frostsprängda hjul på pendeltågen

Inrikes Norrtåg fick så stora problem att man ställde in sina tåg över vintern. De X 62:or man köpte av Alstom är en bekvämare version av samma tåg som Skånetrafik, Västtrafik och Stockholms lokaltrafik har för sin pendeltrafik.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt