Hård internkritik mot Sekos förbund efter avblåst tågstrejk

publicerad 16 maj 2023
- av Sofie Persson
Öresundståg på Malmö Centralstation.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den omfattande tågstrejken som var planerad till måndagen avblåstes, men internkritiken bland medlemmarna gentemot fackförbundet Sekos ledning efter uppgörelsen med Almega Tågföretagen är hård.

Att lägga några kronor på ett kompsaldo betyder ju inget när vi ska planera familjelivet. För arbetsgivarna är vi fortfarande livegna tjänstehjon, säger Susann Högye-Bäckman, ordförande för Seko Pendelklubben.

Tidigare i år gick Stockholms lokförare ut i strejk efter att man inom länet tagit beslutet att plocka bort tågvärdar från tågen, något lokförarna menade bland annat försämrade säkerheten. Strejken var en så kallad ”vild strejk” som innebär att den genomfördes samtidigt som parterna har kollektivavtal, vilket innebär att ett fackförbund enligt stadgarna inte kan strejka. Efter strejken stämdes över 100 lokförare av Almega Tågföretagen. Fackförbundet Seko valde att inte hjälpa sina medlemmar med rättslig hjälp eftersom strejken kunde betraktas som en ”olovlig stridsåtgärd” som stred mot förbundets stadgar.

Den 2 maj planerade dock Seko in en strejk för medlemmar på Transdev (Öresundstrafiken), SJ, Green Cargo och MTR Tunnelbanan i Stockholm. Strejkvarseln handlade delvis om att man ville få ett slut på schemaändringar och att arbetarna måste få tid till återhämtning där Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia, bland annat pekade på att “hela spårtrafikbranchen går åt helt fel håll”.

En medling mellan fackförbundet och Almega Tågföretagen påbörjades strax därefter och man konstaterade snabbt att tågföretaget inte skulle gå med på alla krav från sina arbetare, vilket gjorde att man planerade in en strejk för cirka 1200 medlemmar.

Under måndagsförmiddagen kom dock de båda parterna överens om ett nytt avtal och Seko ställde in den planerade strejken.

Förbundet bedömer att uppgörelsen är så pass bra och att ett verkställande av en strejk inte skulle leda till en bättre uppgörelse“, går att läsa i ett pressmeddelande.

Besvikelse bland medlemmar

Medlemmarna är däremot inte lika nöjda och många känner sig svikna av fackförbundet som inte följt upp alla de krav som lokförarna hade.

Jag överväger till och med att lämna Seko, trots att jag varit medlem i över 30 år, säger exempelvis tågvärden Anders som arbetar på Mälartåg till skattefinansierade SR.

Även om man exempelvis fått igenom en reglering av sena schemaläggningar, som man menar nu måste ske 14 dagar i förväg, har arbetsgivaren ändå rätt att justera dessa “vid oförutsägbara händelser” kortare tid i förväg.

Jag har inte riktigt landat i det här än, men det är tråkigt att de inte fick till bättre lösning på schemafrågan, den känns inte tillräckligt hårt skriven, säger Melissa Svenhard, vice ordförande för Sekoklubben Lok Pendeln, till Arbetaren. Vad innebär ”oförutsägbara händelser”? I den här branschen sker alltid oförutsägbara saker. Betyder det att nuvarande situation kan fortsätta?

Susann Högye-Bäckman, ordförande för Seko Pendelklubben och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna, pekar i en kommentar till Proletären på att det största problemet för tågpersonal inte är den ekonomiska ersättningen, utan svårigheten att planera sin vardag.

Att lägga några kronor på ett kompsaldo betyder ju inget när vi ska planera familjelivet. För arbetsgivarna är vi fortfarande livegna tjänstehjon, säger hon.

Seko har heller inte kommit längre i frågan om ensamarbete för lokförarna i landet, det vill säga borttagandet av tågvärdar. Där menar man att frågan är “komplex” och även delvis är ett politiskt beslut.

Seko - Service- och kommunikationsfacket - är ett fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som organiserar omkring 70 000 medlemmar inom de nio olika branscherna Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt Väg och ban. Seko hette fram till 1995 Statsanställdas förbund (SF), och bildades år 1970 genom en sammanslutning av åtta förbund inom den fackliga samarbetsorganisationen Statstjänarkartellen.

Almega Tågföretagen är en medlemsorganisation i Almega, en arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag som är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!