Utrikes

Foto: U.S. Navy

Västerlandets förlorande segrare

Kultur Signaturen The Swedish Paleocon skriver i en artikel om hur USA och det övriga västerlandet hamnat i den situation man är i just nu, och vad som historien kan lära oss.