Matfattigdomen ökar i Norge

publicerad 19 november 2023
- av Sofie Persson
Forskare larmar om att många norrmän inte längre har råd med mat.

En ny rapport från stiftelsen Fafo visar på en oroande ökning av matfattigdomen i Norge, där barnfamiljer och nyanlända flyktingar pekas ut som särskilt utsatta. Cirka 69 procent av matbankerna rapporterar om en ökad efterfrågan sedan coronakrisen.

I rapporten, Mathjelp på Dugnad, har forskare från den samhällsvetenskapliga stiftelsen Fafo gjort en landsomfattande undersökning av det norska matutdelningsprogrammet. Undersökningen har bland annat fokuserat på efterfrågan på livsmedelsbistånd och hur det har förändrats de senaste åren. Vidare har man gått igenom vilka som samlar in mat och vad som gör att norrmännen behöver mathjälp.

Forskarna har hämtat information från 200 matutdelningar och undersökte nära 1 000 matmottagare landet. Över hälften av matbiståndets mottagare var barnfamiljer samt nya flyktingar i Norge, främst från Ukraina och Syrien. 69 procent av matbankerna uppger också att fler hämtar mat nu än innan coronakrisen.

Vi är vana vid att tänka på norsk fattigdom som ett relativt fenomen. Det betyder att man har det sämre än andra, men att man ändå har det nödvändigaste. Det faktum att det uppstår en ökning av folk som faktiskt inte har tillräckligt med mat, tyder på att vi kan få fickor av absolut fattigdom i Norge. Att folk saknar det livsnödvändiga, säger Tone Fløtten på Fafo, som är ansvarig för rapporten, till norska statskanalen NRK.

Rapporten visar även att personer med deltids- eller heltidsjobb och barnfamiljer tar emot matkassar.

–  Det här är grupper som vanligtvis inte har haft en hög risk för fattigdom i Norge, säger hon.

Ingen god barndom

Fløtten menar att rapporten belyser att det behövs breda åtgärder inom flera politiska områden för att undvika att fattigdomen breder ut sig och stannar kvar i Norge. Det behöver ses över inom integrations-, bostads-, välfärds- och arbetsmarknadspolitiken och att alla områden är viktiga för att minska problematiken.

Det är utmanande på många områden, och det är klart att det är extra krävande att det är så många barnfamiljer som hämtar mat. Det strider mot vad vi anser vara en god barndom och mot idealen om social utjämning i Norge, säger hon.

Även i Sverige har man kunnat se en växande matfattigdom, något som bland annat Stadsmissionen larmat om. På grund av det ökade behovet av mathjälp har även Organisationen Ätbart nyligen börjat samla alla matbanker i Sverige på en karta för att man lättare ska kunna hitta till dem.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!