Skärpta regler för växtskyddsmedel

publicerad 6 december 2016

Kemikalieinspektionen (KEMI) skärper reglerna för de växtskyddsmedel som får användas av konsumenter. Syftet är att minska hälsoriskerna och bidra till en giftfri vardag, skriver KEMI.

– Kunskap är en central del i arbetet med att begränsa risker för hälsan och miljön vid användning av växtskyddsmedel. Bristande kunskaper hos privata användare kan försvåra en korrekt och omdömesgill användning, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

I Sverige indelas kemiska bekämpningsmedel i tre behörighetsklasser, varav klass 1 och 2 kräver särskilda kunskaper och bara får användas yrkesmässigt. Reglerna ska nu tydliggöras för vilka medel som får placeras i klass 3, som får användas utan kunskapskrav.

Medel som behöver hanteras särskilt försiktigt på grund av risker för hälsa eller miljö, som måste hanteras med särskilt skyddsutrustning, eller med särskilda krav för vatten, ska inte få användas av icke yrkesmässiga användare.

Det ska inte heller växtskyddsmedel som levereras i koncentrat och måste spädas innan användning, med undantag för produkter som bedöms utgöra en särskilt låg risk.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!