Naturvårdsbränning för att rädda utrotningshotade arter

Över 2 000 hektar skog planeras brännas i Sverige under kontrollerade former. Detta för att säkra den biologiska mångfalden och väcka utrotningshotade arter till nytt liv.

publicerad 12 maj 2014
Kontrollerad skogsbränning i USA

Arbetet med naturvårdsbränningen börjar nästa år i 90 till 120 olika områden. Det hela kommer att ske i så kallade Natura 2000 områden. Skogsbränderna kommer bli de hittills största i Sverige som sker på kontrollerade grunder.

Vi hoppas få fart på exempelvis svedjenäva, mosippa och svampen goliatmusseron. Arterna gynnas av bränning, säger Jan-Inge Tobiasson på länsstyrelsen i Västmanlands län till TT.

Det är 14 olika län i Sverige som kommer få delar av sin skog i brand. Främst tallskog på torr mark ska eldas.


Fakta: Natura 2000

Syftet med EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv är att skydda djur och växter från utrotning och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs.

Direktiven innebär att Sverige har ett långsiktigt ansvar för att säkerställa att utpekade naturtyper och arter finns kvar och har gynnsam bevarandestatus i landet.

Med stöd av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet väljs skyddsvärda områden ut att ingå i EU:s nätverk av skyddade områden, nätverket Natura 2000.

 

(Källa: Skogsstyrelsen)
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.