Miljö

Hopp för den fridlysta fjällräven – ökar i antal

Publicerad 12 januari 2019
Uppdaterad 29 januari 2019

Det finns hopp för den fridlysta fjällräven, skriver Svenska Dagbladet. Under förra årets inventering visade det sig att stammen sakta har börjat öka i de norrbottniska fjällen.

I både Sverige och Norge är fjällräven rödlistad som akut hotad, men sommarinventeringen som gjordes mellan 20 juni och 15 augusti visar ett positivt resultat.
– Det har totalt hittats 13 kullar i år. Det låter väldigt lite, men det är ett väldigt bra resultat med tanke på att det vissa år inte fötts några valpar alls i Norrbotten. Långsamt håller antalet fjällrävar på att öka, säger Mary Agrér, som är projektledare för Felles fjellräv Nord.

Felles fjellräv Nord är ett projekt som syftar till att rädda fjällräven och drivs gemensamt av Sverige, Finland och Norge med hjälp av EU-medel.

I början av 1900-talet var fjällräven vanlig och det kunde vissa år nå upp till 10 000 individer. Sedan började en intensiv jakt för dess päls som på kort tid gjorde att stammen minskade drastiskt, vilket ledde till att fjällräven fridlystes 1928.

 


Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

Fakta fjällräv

Vetenskapligt namn: Vulpes lagopus

Vikt: 2,5-5 kg

Längd: cirka 70 cm

Livslängd: 5-8 år

Föda: Smågnagare, ripor, grodor, ägg och kadaver

Det uppskattade antalet i Sverige och Norge uppgår till närmare 300 vuxna individer, men det varierar mellan åren beroende på hur stor gnagartillgången är.

Källa: Världsnaturfonden

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!