Miljö

Hälsoeffekter efter oljeupprensning

Arbetare hjälper till i saneringsarbetet kring Mexikanska golfen

Arbetare som antagligen utsatts för lösningsmedel vid upprensningen av olja efter olyckan vid Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010 har upplevt en rad hälsosymtom, inklusive hosta, väsande andning, och irritation i hud och ögon.

Detta enligt en studie från National Institutes of Health (NIH) som publicerats i Environmental Health Perspectives. Lösningsmedel används för att bryta ned oljan i mindre droppar som lättare kan brytas ned av naturliga processer eller spädas ut.

Dale Sandler, huvudförfattare till studien, säger att det är första gången lösningsmedel använts i så stor skala. Därför är det viktigt att undersöka om det fått några konsekvenser för människors hälsa.

Många arbetare rapporterade att de fått symtom under arbetet, men att dessa gått över tre år senare, när de intervjuades. Ett mindre antal rapporterade dock att symtomen bestått.

– Symtom är inte detsamma som sjukdom, och arbetet med spillet var stressigt för många. En del känner sig fortfarande inte bra, och vi vet inte vilka faktorer som påverkar. GuLF-studien är viktig för att vi ska kunna se om det finns några hälsoeffekter som kan kopplas till spillet, säger NIEHS direktör Linda Birnbaum.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet