Försurning fortfarande ett problem i Sverige

publicerad 12 november 2013

Stora områden av såväl land som vatten är fortfarande försurade i Sverige. Det visar en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Svavelnedfallet har minskat, men kvävenedfallet är, om än mindre än det har varit, fortfarande stort i södra och mellersta landet.

Våra mätningar visar att återhämtningen från försurningen går långsamt, vissa platser återhämtar sig inte alls. Det är därför viktigt att fortsätta arbeta med att få ner svavel- och kväveutsläppen i Europa ytterligare, säger Gunilla Pihl Karlsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En orsak till den långsamma återhämtningen är ett intensivare skogsbruk, vilket enligt forskarna står för hälften av bidraget till försurningen.

Ökad tillväxt och ökat uttag av biomassa gör att de ämnen som är viktiga för återhämtningen från försurning förs bort från skogsmarken. Dessutom kan kväve börja läcka när skogens förmåga att ta upp kväve överskrids, vilket leder till ytterligare försurning. Detta är viktigt att väga in i rekommendationer bland annat vad gäller hur mycket biomassa man kan ta ut från skogen eller hur mycket man kan kvävegödsla, säger Gunilla Pihl Karlsson.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.