Därför håller publiceringen av RAND-dokumentet trots kritik från “oberoende faktagranskare”

Läckta RAND-dokumentet

publicerad 21 september 2022
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Nya Dagbladet publicerade i förra veckan ett dokument som förefaller vara läckt från den högprofilerade regeringskopplade amerikanska tankesmedjan RAND Corporation. Dokumentet skall enligt uppgifter till tidningen härröra ifrån tysk underrättelsetjänst, uppgifter som inte har kunnat bekräftas.

Någon seriös oberoende granskning, som på ett övertygande sätt talar emot att dokumentet skulle vara äkta, har i skrivande stund inte kommit redaktionen till kännedom. Under gårdagen kickade Facebooks censur av tidningens engelskspråkiga version av ursprungsartikeln in och begränsar kraftigt, alternativt helt förhindrar, att informationen om det läckta dokumentet kan delas och spridas mellan användare på plattformen.

Facebook har inte gjort någon egen bedömning av dokumentet eller Nya Dagbladets publicering. Inte heller den “oberoende faktagranskaren” som Facebook hänvisar till och motiverar sin censur med har granskat dokumentet, utan använder den simpla förevändningen att dokumentet är “falskt” eftersom den organisation som dokumentet ska ha läckt ifrån, dvs RAND, själva påstår att det är falskt.

En simplare form av “faktagranskning” får man leta efter.

Ett något seriösare försök har det brittiska faktagranskningsföretaget Logically gjort och de kommer under morgondagen att publicera sin granskning av Nya Dagbladets publicering.

Nya Dagbladet kontaktades under dagen av gruppen som hävdade att man hade “bevis” för att dokumentet var falskt. När redaktionen bad om att få ta del av underlaget fick vi följande svar:

Vårt underlag finns i rapporten. Det finns flertalet stavfel och grammatiska fel, men även sakfel så som att hänvisa till “The Congress and the Senate” och till Covid-lockdowns som aldrig skedde i USA. Dessutom hänvisar sidan med rättigheter till en URL-länk som om den producerats för en offentlig rapport, trots att denna enligt uppgift ska var konfidentiell. Det indikerar att det endast kopierats in“.

Vad man hittills presenterat förefaller snarare vara indikationer i olika riktningar vilket man kan förstås kan spekulera kring.

Huruvida USA skulle haft nedstängningar under covid-19 är en definitionsfråga. Omfattande restriktioner kan ses som en form av nedstängning vilket skedde i stor skala. Något som USA Today sammanfattar i denna artikel.

Vi har i våra publiceringar varit tydliga med att dokumenten förefaller vara fråga om läckta dokument från organisationen ifråga. Vi har ingenstans påstått att vi har bevis för dess fullständiga autenticitet eller ursprung. Vi gjorde bedömningen att dokumentet, sett till sitt innehåll och sin utformning, inte gick att avfärda som en fabrikation och ansåg det vara nyhetsvärdigt med den tidigare nämnda reservationen att vi inte kan gå i god för dess fullständiga autenticitet. Något vi alltså varit klara med.

Skulle det visa sig att dokumentet är fabricerat och planterad desinformation är det i sig också graverande och nyhetsvärdigt.

RAND själva har inte kommenterat vad i rapporten som inte stämmer eller på vilket sätt dokumentet skulle vara falskt. Sättet man avfärdat dokumentet på stärker tvärtom snarare indikationerna i riktning mot dess äkthet. Om dokumentet är autentiskt skulle en organisation som RAND under inga omständigheter själva kunna medge att det härrör från dem, särskilt inte mot bakgrund av den graverande natur som det aktuella dokumentet har. Någon utomstående seriös granskning av dokumentet och på vilket sätt det skulle varit falskt har vi hittills inte tagit del av.

Det skulle förvåna om Logically`s “rapport” innehåller några substantiella bevis annat än spekulativa indicier. Samtidigt ligger det självfallet i tidningens intresse att dokumentet får en seriös och utomstående granskning och att sanningen om dokumentets ursprung kommer fram till sist.

Frågan är snarast om tveksamma aktörer, som “Lead Stories” och den tämligen anonyma gruppen “Logically”, har varken kapacitet eller intresse av att utreda dylika frågor, när ett positivt utfall av utredningen skulle ligga den sittande makten till en milt uttryckt stor last.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!