MORGONDAGENS DAGSTIDNING – tisdag 27 februari 2024

tisdag 27 februari 2024

Identitära rörelsens chef i Tyskland om den ökade repressionen

publicerad 22 juli 2019
- av Isac Boman
Identitärer i Frankrike.

Nyligen omklassificerades den identitära rörelsen till “högerextremistisk” av Författningsskyddet i Tyskland – en myndighet som ungefärligen motsvarar Säpo. “Andra kan snart drabbas av denna godtycklighet“, menar identitärernas chef i Tyskland Daniel Fiss i en intervju som Nya Dagbladet idag låter publicera.

Identitära rörelsen är en ickevålds-baserad aktivistgrupp som arbetar för europeiska folkgruppers bevarande på etnopluralistisk grund. Författningsskyddet klassade i förra veckan den identitära rörelsen i Tyskland som en “högerextremistisk strävan mot den frihetliga demokratiska grundordningen”, samt att dess positioner är “inte förenliga med grundlagen”. För identitärerna kan det få långtgående konsekvenser.

Senast i lördags stoppades den österrikiske identitären Martin Sellner tillsammans med ytterligare 60 personer att ansluta till en officiellt anmäld församling i Halle. Den identitära rörelsen i Tyskland bedöms uppgå till omkring 600 medlemmar och finns även i ett flertal andra europeiska länder. Man har heller inte kunnat knyta rörelsen till några våldsamheter eller annan brottslighet, skriver Deutsche Welle.

Daniel Fiss, född 1992 i Rostock, är till yrket grafisk designer och har studerat politikvetenskap. Sedan 2016 är han ordförande för den identitära rörelsen i Tyskland. Junge Freiheit, som är att tillordna de fria medierna i Tyskland gjorde en intervju med Fiss för att höra hur man ser på beslutet som Nya Dagbladet översatt i sin helhet nedan.

Författningsskyddets beslut var väntat, säger Fiss. Hela hysterin och konstruerade nätverk efter mordet på Walter Lübcke har visat att man helt kommer att fokusera på att använda detta mord för att diskreditera det patriotiska lägret. Det första resultatet av denna instrumentalisering är nu den höjda klassificeringen av den Identitära Rörelsen från “misstankefall” till “övervakningsobjekt”. Denna nya bedömning lär inte hänga ihop med en ren saklig prövning och övervägande utan passar in i det generellt rådande hysteriska “anti-höger”-klimatet. Här blir vi som en öppen och transparent förening naturligtvis det första offret.

Kan andra också drabbas?

Ja, jag tror att andra snart också kommer att kunna drabbas av denna godtycklighet. Även AfD (Alternativ för Tyskland reds.anm.) har redan tvingats göra bekantskap med den nya författningsskyddspresidenten Thomas Haldenwang.

IB (Identitära rörelsen) vill att icke-européer “ska diskrimineras i deras mänskliga rättigheter”, heter det i begrundan. “Människor utan lika etniska förutsättningar” kan ur IB:s synsätt “aldrig bli en del av en gemensam kultur”. Identitäras positioner är inte förenliga med grundlagen. Stämmer det?

Det är svårt att föreställa sig att när det gäller detta falska påstående endast handlar om okunskap hos författningsskyddet. På vår hemsida heter det inte utan anledning: “Vi är inte emot invandring, för historiskt sett har den alltid funnits om än i liten omfattning.” Vi är för en måttfull och begränsad invandring som inte överstiger vårt samhälles upptagningskapacitet och inte hotar vår etnokulturella idenititet, inte omslukar den.

Så det betyder att ni inte vill “att icke européer utestängs från den demokratiska processen” som författningsskyddet hävdar?

Nej, det handlade aldrig om att människor godtyckligt ska tagas ifrån sina grundläggande rättigheter. Vi beskriver sociala processer där den demografiska förskjutningen sker från den tyska och europeiska majoritetsbefolkningen till en signifikant tillväxt av icke-européer som självklart också är bärare av en kulturell bakgrund, vilken kan leda till spänningar i samhället. Vi har dock aldrig varit emot en assimilationen av invandrargrupper.

Finns det ur er syn bestämda förutsättningar för denna assimilation?

Huvudkravet består av bevarandet av en klar majoritet av den autoktona befolkningen. I många tyska storstäder är denna förutsättning inte längre given, vilket underblåser problemet med parallellsamhällen, kulturell och religiös expansionssträvan men också kriminalitet vilket omöjliggör en assimilation av invandrare.

Författningsskyddet pekar också på den “högerextremistiska bakgrunden hos ett par av IB:s aktivister”.

Den identitära rörelsen har vid upprepade tillfällen tydliggjort att aktivister med en verkligt extremistisk bakgrund endast under särskilda förutsättningar kan medverka hos oss. “Guilt by association” är hos oss inget kriterium utan den klara förståelsen av den etnokulturella identitetens betydelse och den därav resulterande självklarheten att tillbakavisa totalitarism och extremism.

Det finns inga överlappningar med “neonazi”-scenen?

Den klara gränsdragningen mellan de “gamla” högergrupperna likt NPD (nationaldemokratiska partiet i Tyskland reds.anm.) och “kameradschaftsszene” (“kamratskapsscenen”) och oss är redan utifrån innehållet i våra skrifter uppenbar. Vi önskar inte bedriva några pinsamma och absurda räddningsförsök av totalitära system och kritiserar också klart den inneboende inhumaniteten i deras tänkande. Författningsskyddets chef Haldenweg vill med detta beslut verka för att inte bara våldsorienterade extremister hamnar i fokus utan också “hålla koll på dem som tänder verbala luntor”.

Herr Fiss, är ni en sådan “andlig pyroman”?

Detta påstående av Herr Haldenweg är speciellt avslöjande. Karaktärsdraget “andlig pyromani” kan lika gärna gälla för Amadeu-Antonio-stiftelsen. Det är ett likaledes osakligt som nebulöst begrepp.

Varför är det osakligt?

Oberoende om jag tillbakavisar denna beskrivning av mig eller inte, kan dock “andlig pyromani” med tanke på den oklara definitionen inte betraktas som ett sakligt mått av författningsskyddet. Motfrågan lyder dock, vad är egentligen “andlig pyromani”? Var börjar den? Var slutar den? Redan i fallet AfD hat författningsskyddet med begreppet “prövofall” konstruerat en egen pseudojuridisk kategori. Detsamma gäller nu för “andlig pyromani”.

Det är i vilket fall som helst klart att den identitära rörelsen aldrig har förordat eller uppmanat till våld. Motsatsen gäller, vårt teoretiska och världsåskådande fundament begränsar sig klart till fredliga och våldsfria protester.

Vilka konsekvenser kommer detta beslut ha för den identitära rörelsen?

– Vi var förberedda på sådana åtgärder. Senast sedan 2018 har repressionen mot IB stegvis förstärkts. Det är möjligt att här är än mer intensitet att vänta. I vilket fall som helst verkar här målet vara att omöjliggöra ett aktivt patriotiskt engagemang ibland unga människor.

Därutöver ska detta förkunnande över IB ha en markerande verkan som slutligen ska tvinga in oss i det politiska “gettot”, vi står eller stod dock aldrig där. Man kan kritisera vår stil och innehåll – men det rättfärdigar inte en statlig övervakning, sensibla ingrepp i privatsfären och en offentlig stigmatisering och förtalande, detta får man med rätta nämna vid namn och kalla skandal. IB kan faktiskt bara vara en början, redan i morgon kan mycket väl andra aktörer och kritiska medieröster drabbas, också AfD och PEGIDA.

Är rättsliga steg planerade?

– Vi har sedan två år en löpande klagan vid förvaltningsomstolarna i Köln och Berlin, där vi redan har vänt oss emot “misstankefall-klassningen”. Denna kommer vi oberoende att föra vidare och vidare informera om denna klagans fortskridande och vara transparenta med och ordna in de argument som ligger till grund för denna klagan.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend