Kristna ledare i Storbritannien fördömer “vaccinationspass”

Coronarepressionen

publicerad 19 april 2021
- av Isac Boman

Över tusen brittiska kristna ledare fördömer nu införandet av så kallade ”vaccinationspass”. Man beskriver det tilltänkta drakoniska systemet som ”ett av de farligaste förslagen som lagts fram i brittisk historia” och menar att de riskerar att skapa ett apartheid-liknande samhälle.

I ett brev undertecknat av över 1250 kyrkliga ledare från olika kristna samfund runt om i Storbritannien riktat till premiärminister Boris Johnson, påpekar man att de tilltänkta passen kan ”innebära slutet för den liberala demokratin som vi känner den” om de faktiskt blir verklighet.

Undertecknarna pekar bland annat på att ett introducerande av passen skulle innebära en oetisk form av tvång och dessutom bryta mot principen om informerat samtycke.

Författarna menar vidare att det finns många goda skäl till att inte vaccinera sig mot coronaviruset – bland annat att man menar att bekymrar sig över den bristande etiken hos vaccinproducenterna och hur deras tester går till.

Vaccinpassen beskrivs som ”splittrande, diskriminerande och destruktiva” och undertecknarna av brevet menar att det kommer att leda till ett splittrat samhälle med en form av medicinsk apartheid där en underklass som av olika skäl inte tar vaccinet exkluderas från stora delar av det offentliga livet.

Den här planen har potential att krossa den liberala demokratin som vi känner den och istället skapa en övervakningsstat där regeringen använder teknologi för att kontrollera vissa delar av medborgarnas liv. Som sådant är detta ett av de farligaste förslagen som någonsin lagts fram i den brittiska politikens historia”, dundrar man.

Man konstaterar vidare att argumentet att allmänheten skyddas från smitta genom vaccinpassen är djupt ologiskt – bland annat eftersom vaccinen av massmedia och politiker utmålas som mycket effektiva och att det enligt samma logik heller alltså inte finns någon anledning att skydda vaccinerade ytterligare.

Om vaccinen är så effektiva när det kommer till att förhindra en särskild sjukdom som bevisen från testerna tyder på så har de som vaccinerats redan fått skydd och det finns ingen vinst för dem om fler människor vaccinerar sig”.

Undertecknarna argumenterar därtill för att det ur ett kristet perspektiv är fullständigt oacceptabelt att bidra till att skapa ett samhälle där människor blir diskriminerade och socialt oönskade för att de vägrar låta sig injiceras med ett vaccin och att detta inte är någonting som man under några omständigheter kan stödja.

I slutet av förra veckan klargjorde Europeiska Unionen att man nu kommer att försöka införa samma typ av medicinskt apartheid-system som man kallar för “digitalt grönt certifikat”. Redan den 26 juni är målsättningen att kunna införa det mycket hårt kritiserade systemet i unionens samtliga medlemsländer. Israel har redan infört systemet trots att judiska aktivister bland annat kritiserat systemet för att strida mot Nürnbergkonventionen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!