EU vill ha ökad spårbarhet av kryptovalutor

Övervakningssamhället

publicerad 27 juli 2021
- av Sofie Persson
spårbarhet

EU-kommissionen föreslår en ökad övervakning av transaktioner med kryptovalutor. Ambitionen är att transaktioner ska bokföras som på en vanlig bank och att anonyma plånböcker ska förbjudas.

EU har tidigare undersökt möjligheter kring om kryptovalutor kan förbjudas eller åtminstone begränsas i medlemsländerna. Finansministrarna motiverade efter ett möte förra året att ett eventuellt förbud skulle hjälpa till att ”skydda staternas finansiella självständighet”, något som Nya Dagbladet rapporterat om.

Alla på mötet var eniga om att om det blir nödvändigt så får vi till och med förbjuda sådana kryptovalutor, sade mötets ordförande, den tyske finansministern Olaf Scholz, vid en presskonferens efter mötet.

Nu har EU kommit med ett nytt lagstiftningspaket som föreslår en ökad spårbarhet av transaktioner med kryptovalutor, skriver EU-kommissionen.

Det nya lagförslaget skulle också innebära att man förbjuder anonyma plånböcker för kryptovalutor. EU menar att den nuvarande lagen innebär en större risk för penningtvätt då man kan göra olagliga transaktioner anonymt och motiverar det nya lagförslaget med att det skulle bli mindre risk för sådant om allt var spårbart.

I princip skulle den nya lagstiftningen innebära en målsättning att transaktioner med kryptovalutor ska bokföras likt konventionella finansiella transaktioner som sker på nuvarande banker med sådant som avsändarens namn, adress, födelsedatum och kontonummer, samt även mottagarens information bokförd vid varje transaktion. Däremot menar man att det inte skulle gälla transaktioner mellan två privatpersoner där en tredje part inte är involverad. Lagförslaget skulle i så fall också innebära att anonyma plånböcker görs illegala och att det blir möjligt att vidta åtgärder för att begränsa hur stora summor man kan överföra.

Innan förslaget kan träda i kraft behöver det godkännas av medlemsländerna och Europaparlamentet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!