Insändare

”Sluta med subventioner som inte gynnar Sverige”

De svenska klimatbonusbilarna hamnar ofta utomlands, något som inte bara innebär en ekonomisk förlust utan även en miljömässig sådan. Det skriver Boo Nilsson i en insändare.

publicerad 1 november 2021
Bonus malus-systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar).

Var tredje svensk nyregistrerad klimatbonusbil hamnar utomlands. Det betyder i praktiken att klimatnyttan som svenska politiker vill uppnå med klimatbonus i stället kommer andra länder till godo.

Tanken med av klimatbonusbilar är att snabba på Sveriges omställning till klimatvänliga bilar och senare, då dessa kommer ut på svensk andrahandsmarknad, ersätta de minst miljövänliga och samtidigt medverka till att minska Sveriges koldioxidutsläpp.

Enligt Trafikanalys har under de sex senaste åren 12 578 miljösubventionerade bilar exporterats från Sverige till annat land, med en stor andel till Norge. Att förse andra länder med i Sverige subventionerade klimatbonusbilar är dock inte enbart en miljömässig förlust, utan även en ekonomisk.


Annonser:


Sedan Bonus malus-systemet togs i bruk den 1 juli 2018, har Sverige enligt beräkningar från Chalmers Industriteknik gått miste om en utsläppsminskning på
närmare 200 000 ton koldioxid. Utöver tillkommer en samhällsekonomisk kostnad på strax 900 miljoner kronor för de miljösubventionerade bilar som exporterats utomlands.

Om exporten inte stoppas kommer det bli mycket kostsamt för både Sveriges skattebetalare och klimat.

Meningen med Bonus malus-systemets subventioner, var att den ska vara självfinansierad, men så är inte fallet. Nyligen föreslog regeringen i höständringsbudgeten för 2021 ett tillskott med 1 900 miljoner kronor för att finansiera den ökade kostnaden för klimatbonusen.

Enligt Konjunkturinstitutet kommer denna miljösubvention inte ha någon framtida inverkan på försäljningen av miljövänliga bilar, då det ligger i alla biltillverkares intresse att i framtiden producera miljövänliga bilar och med det kommer försäljningen av dessa bilar på sikt att öka utan subventioner.

Dagens klimatbonussystem är ineffektivt, och det är dags att sätta stopp för denna miljömässiga och samhällsekonomiska förlust.

 

Boo Nilsson
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.