Insändarsidan

Insändare

“Har Moderaterna någon framtid?”

Har M någon framtid? Det beror på.

Dagens politiska situation förändras varje vecka. Det handlar allt mindre om personligt agerande, om utspel, än om att lösa landets problem.

Förmågan att tydligt definiera dessa problem och omvandla dem till en praktiskt fungerande agenda där alla och envar ser praktiska och positiva resultat är helt avgörande.

Dagens politiska situation präglas av tydliga inlåsningseffekter, som alla partier tycks oförmögna att ta sig ur. Vilket då naturligt nog blir deras slutliga fall. Och landets fördärv.

Den som kan definiera problemen rätt och finna de lösningar som gynnar såväl landet som dess medborgare, blir vinnaren. Därmed sagt att det inte är vinnandet som är det primära utan att just lösa landets och därmed medborgarnas problem.

Men hur gör man det?

Hittills har ingen politisk ledare lyckats med det, utan byggt hela sin existens på politisk retorik och styrning av media. Något som allt fler börjar förstå. Tiden för manipulation går mot sitt slut. Nu är det ärlighet och öppenhet som gäller liksom konkreta resultat.

Kan Moderaterna åstadkomma detta? Tveksamt, precis som det är för övriga partier, eftersom en vanlig medborgare ser till de konkreta resultaten och inte till retoriken.

En partiledare måste därför “ner på golvet”, inte bara i sin retorik utan i verkligheten. Denne måste lämna alla politiska kotterier och beroenden bakom sig.

Dessutom får det inte finnas en ryggsäck som personen ifråga inte kan stå för.

Klarar Moderaterna detta?

 

 

Zacharias Brandt

Om skribenten

Zacharias Brandt är företagare, statsvetarstudent (politisk teori) och f.d. politiker (M)

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!