“En manifestation för folkhälsan”

Susanna Råberg, fil. kand. i biologi, skriver i sin insändare om de allvarliga riskerna med trådlös kommunikation och elektromagnetisk strålning.

publicerad 25 april 2018

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Lördagen den 14 April 2018 genomfördes en manifestation på Sergels torg i Stockholm. Flera hälso- och miljöorganisationer ville uppmärksamma allmänheten på en mycket allvarlig situation. När det gäller vår nya teknikdominerade livsstil så är det ju tyvärr inte bara för mycket skärmtid, stillasittande och blått ljus som är det enda vi måste tänka på.

Onaturliga Radiofrekventa elektromagnetiska fält
Våra trådlösa kommunikationssystem bygger på en användning av onaturliga radiofrekventa elektromagnetiska fält, RF-EMF. De onaturliga elektromagnetiska fältens inverkan på oss och på våra barn har visat sig vara mycket hälsofarlig. Forskning inom elektromagnetism berörs mycket sparsamt eller inte alls inom vårt allmänna skolväsende eller inom vår massmedias nyhetsrapportering. Det saknas en relevant respons från våra folkvalda på den allvarliga situationen. Istället för att ta forskarnas varningar på allvar planeras från de förtroendevaldas sida en fortsatt utbyggnad av telekommunikationssystemen med ett så kallat 5G-system.

Omfattande skador på fysiologi och molekyler har påvisats
Det har visats att de radiofrekventa elektromagnetiska fält som används av våra mobiltelefoner och trådlösa datorer ger en omfattande inverkan på vår och andra organismers fysiologi. Det har påvisats exempelvis en påverkan på hemoglobinmolekylers strukturer och på deras syrehållande förmåga, skador på DNA molekyler genom oxidativ stress, en negativ påverkan på cellers jonkanaler, idéer att de enda skador som kan ske sker genom uppvärmning är föråldrade, en minskning av antioxidanthalter i blod, en ökad risk för psykisk ohälsa till exempel depression och en  en ökad risk för diabetes. Det är ett fåtal exempel på vad forskningen visar på att det kan ske dagligen och som successivt försämrar vår hälsa då vi utsätts från RF-EMF från till exempel routrar, mobilbasstationer och mobiltelefoner.

Förebilder finns
Kunskaper om de radiofrekventa elektromagnetiska fältens hälsopåverkan är mycket viktiga att skaffa sig, eftersom att vårt samhälle genomsyras av trådlös teknik och mobiltelefoner. Det är tydligt att den här tekniken måste bytas ut till mer hälsosam teknik som t ex fiberoptisk kabel. Vi har möjlighet att dra nytta av andras misstag och kunskaper och då behöver vi ju alltså inte upprepa samma misstag! Eller hur! Ett gott exempel på mod att förändra till det bättre är det man har gjort i kommunen Hérouville Saint Clair i nordvästra Frankrike. Där stängde den offentliga sektorn av sina WiFi-system redan 2009. De hade då använt WiFi sedan 1999. WiFi togs som sagt bort från alla kommunala anläggningar i staden. Skolor var de byggnader man prioriterade, man tog bort WiFi från skolorna först. Borgmästarens kommentar var: “Vi spelar inte med barnens hälsa”. Förutom detta att de fick en mer stabil kommunikation och högre hastigheter. I Kalifornien, där man har många års erfarenhet av IT och där många människor skadats i sitt arbete med teknik och teknikutveckling, har guvernören Jerry Brown beslutat om ett moratorium för 5G-systemet.

EMF-Scientist appeal
Våra forskare inom elektromagnetism har vid upprepade tillfällen under 2000-talet gjort upprop där de ber oss att uppmärksamma faran i den aktuella situationen. Ett av de största uppropen är EMF-scientist appeal – ett internationellt upprop där de ber att FN skall uppmärksamma den allvarliga hälsosituationen som de trådlösa kommunikationssystemen orsakar.

 

 

Susanna Råberg, fil. kand. i biologi

 

Referenser:

1. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/04/varna-folkhalsan-stoppa-5g-demonstration-i-stockholm/

2. Mousavy SJRiazi GHKamarei MAliakbarian HSattarahmady NSharifizadeh ASafarian SAhmad FMoosavi-Movahedi AA. 2009. Effects of mobile phone radiofrequency on the structure and function of the normal human hemoglobin. International Journal of Biological Macromolecules. 1;44(3):278-85. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19263507

3. Xu SZhou ZZhang LYu ZZhang WWang YWang XLi MChen YChen CHe MZhang GZhong M. 2010. Exposure to 1800 MHz radiofrequency radiation induces oxidative damage to mitochondrial DNA in primary cultured neurons. Brain Research. 22;1311:189-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879861

4. Pall, L M. 2015, Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action. Review of Environmental Health.  30(2):99-116. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25879308

5. Elhag MANabil GMAttia AM. 2007. Effects of electromagnetic field produced by mobile phones on the oxidant and antioxidant status of rats. Pakistan Journal of Biological Sciences. 1;10(23).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19086584

6. Pall ML, 2016, Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. J Chem Neuroanat. 75 (Pt B):43-51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26300312

7. Meo SAAlsubaie YAlmubarak ZAlmutawa HAlQasem YHasanato RM. 2015. Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Environ Res Public Health. 13;12(11):14519-28.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26580639.

8. Hérouville Saint Clair – kommunens hemsida om sin nedmontering av Wi-Fi. http://www.herouville.net/Le-retrait-du-Wifi-dans-les-ecoles

9. http://www.odwyerpr.com/story/public/9567/2017-10-16/calif-gov-jerry-brown-vetoes-cellphone-tower-bill.html

10. The International EMF Scientist Appeal serves as a credible and influential voice from EMF (electromagnetic field) scientists who are urgently calling upon the United Nations and its sub-organizations, the WHO and UNEP, and all U.N. Member States, for greater health protection on EMF exposure. https://emfscientist.org/

Om skribenten

Susanna Råberg är fil. kand. i biologi

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!