Insändare

”Aurora 17 är ett spel för gallerierna på bekostnad av vårt grundförsvar”

publicerad 14 september 2017

Nu drar Aurora 17 igång och för 583 miljoner anser ÖB att öva med utländska trupper tillsammans med svenska ”uppvisningstrupper”, primärt typ kustjägare och utlandsstyrkor med flera. Undertecknad har valt ordet ”uppvisningstrupper” därför att dessa trupper har modernare vapen och bättre utrustning och fordon än sina kollegor i armén och det är dessa soldater som ÖB gärna vill visa upp för utländska trupper samt media. Dessa trupper som är få till antalet ger en falsk bild av standarden på de svenska markstridskrafterna generellt sett. Andra svenska förband som kommer i kontakt med de utländska trupperna vid Aurora 17 har utrustats för tillfället på ett sätt som avviker från standard. Även rena uppvisningsvapen plockas fram från förråden.

ÖB vill med Aurora 17 visa upp bilden av svenska markstridskrafter som uppfyller en stridsmässig förmåga vilken förmodligen krävs för att vara med i NATO som fullvärdig medlem. Den stridsmässiga standarden på svenska markstridstrupper totalt sett stämmer illa med den uppfattning bilden på kustjägare och utlandstrupper i moderna stridsfordon ger en betraktare. En mycket farlig och bedräglig bild. Svenska markstridskrafter är nämligen sämst tränade för riktig strid och utrustade för detta ändamål av alla moderna nationer i världen och i NATO är grundpelare det kollektiva försvaret där svenska trupper vid behov kanske skulle komma att användas för skarp strid och då nödvändigtvis inte på svensk mark. Sämst är det ställt i den del som avser det svenska infanteriet eller insats som det heter idag, men är samma sak egentligen om det kommer till strid. Infanteri/insats är och förblir stommen i alla nationers markstyrkor.

Här hittar vi också hemvärnet som utgör mer än hälften av de svenska markstridskrafterna.

Men så omodernt som hemvärnet är så är det tveksamt om man kan göra någon skillnad vid ett skarpt läge. Hemvärnet är uppdelade på insats, bevakning och underrättelse (spaning) – inalles mer än 20,000 soldater och trenden är att bevakningsförbanden görs om till insats vilket är bra. Insats är också störst vilket är avsikten. Vad gäller utrustningsnivå samt fordon har man i stort sätt samma oavsett tillhörighet. Överhuvudtaget är alla hemvärnets soldater tänkta att användas som infanteri/insats,

De 583 miljoner skattekronor som ÖB använder till en, enligt undertecknad, militärt meningslös övning med ett bedrägligt syfte skulle gjort bättre nytta hos hemvärnet där allt saknas i stort sätt. Den halva miljarden skulle i stället gått till en nödvändig upprustning av hemvärnet. Trots att ÖB målar upp hotbilder från öst lägger han hellre hundratals miljoner på en övning än att modernisera ett hemvärn som idag inte kan användas för att skydda landet pga. det helt enkelt är för dåligt rustat för stridsmässiga förhållanden på alla områden. Det finns inte heller några indikationer på att någon av de höjda anslagen skulle gå till hemvärnet.

Nedan kommer en del av det som saknas i hemvärnet eller är för dåligt och det finns mer.

Upprepningen 20,000 hemvärnsmän har till syfte att poängtera vad 583 miljoner kunnat användas till i stället för att öva med – inköp av utrustning, vapen och fordon till hemvärnet.

I dag kan inte 20,000 hemvärnsmän strida effektivt i mörker eftersom mörkerriktmedel på vapen saknas helt. Det saknas också mörkerkikare. 20,000 hemvärnsmän kan inte bekämpa en fiende på längre avstånd än några hundra meter eftersom riktmedlen på vapnen är avsedda för skytte på korta avstånd och i dagsljus – en soldat måste se det han skall skjuta på. Enstaka kikarförsedda vapen finns dock men mycket få till antalet och för klen kaliber.

20,000 hemvärnsmän saknar realistisk och därmed för strid användbar stridsutbildning och SIB-träning. 20,000 hemvärnsmän saknar ett modernt huvudvapen och samma gäller kulsprutor. 20,000 hemvärnsmän kan inte bekämpa pansar effektivt och luft mål inte alls då sådan utrustning saknas. 20,000 hemvärnsmän saknar alla former av moderna stridsfordon.

20,000 hemvärnsmän saknar flygunderstöd samt backup av tyngre stridsutrustning och stridsfordon. 20,000 hemvärnsmän kan inte bevaka skyddsobjekt effektivt eftersom all form av övervakningsutrustning saknas. Man har inte ens kikare för ändamålet och mörkerglasögon saknas. 20,000 hemvärnsmän har uniformer, stridsutrustning och skyddsutrustning som är odugliga eller olämpliga för sitt syfte. 20,000 hemvärnsmän utgör mer än hälften av det svenska markförsvaret men ingår bara på pappret i den svenska armén med vilket något samarbete eller samövningar ej sker. Budgeten för 20,000 hemvärnsmän är mindre än för 500 man i utlandsstyrkan. Övningen Aurora 17 kostar 583 miljoner.

 

Sven Andersson
Hemvärnsman
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.