Trollhättan kan stänga invandrardominerad skola – vill att eleverna ska ”tvångsblandas”

publicerad 12 oktober 2020
Arkivbild (Bredängsskolan).

I ett försök att ”öka integrationen” vill den politiska ledningen i Trollhättan stänga Kronanskolan och tvinga eleverna att gå i andra skolor med en högre andel svenska elever. Förslaget får dock stark kritik av många elever som inte alls vill byta skola.

Kronanskolan beskrivs frekvent som en problemskola och bara en tredjedel av skolans elever hade gymnasiebehörighet när de gick ut nionde klass förra året. 93 procent av eleverna har invandrarbakgrund och bara 12 procent klarade de nationella proven i matematik i årskurs tre.

Den 27 oktober vill politikerna i Trollhättan mot den bakgrunden fatta beslut om huruvida den bör läggas ner eller inte. Tanken i nuläget är att elever med invandrarbakgrund och med svaga kunskaper och dåliga skolresultat ska bussas ut och ”tvångsblandas” med svenska elever på kommunernas övriga skolor, något som många av eleverna själva uttrycker vore en mycket dålig idé.
– Vi har alltid haft det bra här, men nu vill de förstöra skolan, säger Ismail Rrahmani, 12, till boulevardtidningen Aftonbladet.

Enligt förslaget…


 


Liknande artiklar: