Inrikes

Trollhättan kan stänga invandrardominerad skola – vill att eleverna ska “tvångsblandas”

Arkivbild (Bredängsskolan).

I ett försök att ”öka integrationen” vill den politiska ledningen i Trollhättan stänga Kronanskolan och tvinga eleverna att gå i andra skolor med en högre andel svenska elever. Förslaget får dock stark kritik av många elever som inte alls vill byta skola.

Kronanskolan beskrivs frekvent som en problemskola och bara en tredjedel av skolans elever hade gymnasiebehörighet när de gick ut nionde klass förra året. 93 procent av eleverna har invandrarbakgrund och bara 12 procent klarade de nationella proven i matematik i årskurs tre.
Den 27 oktober vill politikerna i Trollhättan mot den bakgrunden fatta beslut om huruvida den bör läggas ner eller inte. Tanken i nuläget är att elever med invandrarbakgrund och med svaga kunskaper och dåliga skolresultat ska bussas ut och ”tvångsblandas” med svenska elever på kommunernas övriga skolor, något som många av eleverna själva uttrycker vore en mycket dålig idé.

– Vi har alltid haft det bra här, men nu vill de förstöra skolan, säger Ismail Rrahmani, 12, till boulevardtidningen Aftonbladet.

Enligt förslaget är målsättningen med den eventuella nedstängningen av Kronanskolan att ”minska skolsegregationen och öka blandningen av elever i Trollhättan”. Föräldrar till barn på kommunens andra skolor är också kritiska och oroliga för att Kronanskolans problem nu kommer att flyttas över till de skolor där deras barn går och beskriver förslaget som en ”statssocialistisk idé”.

Tendensen att barn med invandrarbakgrund går i skola med barn med liknande bakgrund, samtidigt som svenska barn går i skola med en övervägande del svenska barn, beskrivs som ett stort problem av Trollhättans politiker som menar att den till stora delar självvalda segregationen är någonting som måste motarbetas.

– Trollhättan är en jättesegregerad stad. Problemen är att du kommer inte utanför stadsdelen där du går i skola och bor. Det är inte bra för någon, för så ser inte samhället ut. Ska vi lyckas med en skolgång med höga meritvärden och gymnasiebehörighet för alla, och ska du lyckas i arbetslivet, är det gynnsamt att umgås med människor från olika kulturer. Den paletten erbjuder inte skolan idag, säger rektorn Linda Forssén.

Den politiska ledningen vill så långt att man på allvar överväder att bussa ut barn så unga som i förskoleåldern till förskolor i andra delar av Trollhättan för att minska segregationen – en åtgärd som enligt föräldrar är både kränkande och förnedrande.

Föräldrar till barn i kommunens övriga skolor har också startat namnlistor för att stoppa tvångsintegrationsexperimentet och skriver bland annat att det inte är rimligt att deras barn ska agera ”försökskaniner i klåfingriga politikers farliga sociala experiment”.

 


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!