Inrikes

Stor oro inom polisen inför IS-återvändande

De personer som beräknas återvända från Islamiska Staten – IS – skapar oro inom polisen och säkerhetspolisen Säpo. Orsaken är att Säpo behöver utöka personalstaben avsevärt inför ökade hot och en allvarligare hotbild. Då Säpo:s naturliga rekryteringsbas är polisen finns oro för att en kraftig förstärkning av Säpo kommer att drabba polisen hårt.

Flera radikaliserade, våldsbenägna och stridserfarna IS-terrorister med koppling till Sverige beräknas återkomma till landet de närmaste månaderna. Totalt sett beräknas 300 personer boende i Sverige ha sökt sig till inbördeskriget i Syrien och stridigheterna i Irak för att slåss med den Islamiska staten. Hälften av dessa har redan återkommit till Sverige, och skapat ett avsevärt merarbete för Säpo.
De personer som fortfarande finns kvar på krigsskådeplatserna i Syrien och Irak anses vara de största hoten mot säkerheten i Sverige. De kvarvarande IS-krigarna skall vara de mest lojala, mest radikaliserade och mest våldsamma. Skulle de personerna lyckas att ta sig tillbaka till Sverige kommer Säpo att behöva utöka bevakningen avsevärt. Även spaning på sociala medier och i mejlkonversationer kommer att behöva förstärkas rejält.

I dag består Säpo av cirka 1 200 anställda. Numerären beräknas att behöva förstärkas med närmare dubbelt så många anställda för att kunna hantera den framtida hotbilden och de framtida hoten. Då säkerhetspolisens naturliga rekryteringsbas är polisen är man hos polisen rädd för att snabb och kraftig utökning av Säpo kommer att slå hårt mot polisen förmåga. Flera källor inom polisen säger att konsekvenserna kommer att bli stora, då Säpo är en attraktiv karriärväg för poliser.

Säpo:s förmodade förstärkning kommer därför med stor sannolikhet att slå mot såväl polisens ingripande- som utredningsverksamhet. Detta samtidigt som polisen redan har en stor personalbrist, och svårigheter att fylla antalet platser på polishögskolorna.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • IS
  • Säpo