Medicinsk apartheid i Väst

Så ska medicinsk apartheid implementeras i Sverige – här är regeringens plan

publicerad 22 september 2021
Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) vill villkora medborgerliga rättigheter i Sverige med vaccinpass.

Regeringskansliet föreslår i en promemoria att vaccinationspass ska införas och finnas kvar i Sverige även efter att övriga restriktioner tagits bort och att dessa ska villkora tidigare grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter i Sverige.

Man vill heller inte att människor ska kunna slippa undan passen varken av politiska eller religiösa skäl och…


Så kan du framföra kritik till regeringens planer

I Sverige ska remissvaren från de olika instanserna om förslaget att införa vaccinpass som smittskyddsåtgärd ha kommit in till Socialdepartementet senast den 24 september. Även allmänheten kan höra av sig med kritik och invändningar per e-post.

Bekymrade medborgare som vill framföra sina åsikter kring förslaget kan skicka dessa i ett bifogat dokument till Petra Zetterberg och ange diarienummer S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden i meddelandet.

I skrivande stund samlas fortfarande framförallt in namnunderskrifter i uppropet "Nej till medicinsk apartheid" som man kan skriva under här.

 


Liknande artiklar: