MORGONDAGENS DAGSTIDNING – måndag 4 mars 2024

måndag 4 mars 2024

Så ska medicinsk apartheid implementeras i Sverige – här är regeringens plan

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 22 september 2021
- av Isac Boman
Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S) vill villkora medborgerliga rättigheter i Sverige med vaccinpass.

Regeringskansliet föreslår i en promemoria att vaccinationspass ska införas och finnas kvar i Sverige även efter att övriga restriktioner tagits bort och att dessa ska villkora tidigare grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter i Sverige.

Man vill heller inte att människor ska kunna slippa undan passen varken av politiska eller religiösa skäl och man vill även helt ta bort möjligheten att visa upp ett negativt coronatest som alternativ.

I förslaget framgår det bland annat att Sveriges regering vill ändra förordningen för särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 och ha möjlighet att kunna införa vaccinbevisen för att reglera vem som får delta i såväl allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som i privata tillställningar.

– Vi behöver ha en beredskap om läget skulle försämras, menar socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till SVT.

Möjligheten att ha vaccinationspassen i ”beredskap” och kunna använda dessa om man anser att smittspridningen förvärrats innebär också att man inte vill sätta något datum för när tvångsåtgärden ska implementeras eller när denna ska tas bort.

Alla som inte har synnerliga medicinska skäl att inte vaccinera sig och som är över 16 år ska enligt förslaget behöva visa upp vaccinationsbevisen som hittills enbart använts vid resor utomlands. Det ska heller inte vara möjligt att komma undan vaccinationspassen genom att istället visa upp negativa coronatest eller påvisa att man tillfrisknat, om regeringen får som de vill.

I steg 3 föreslås att de nuvarande deltagartaken höjs till det tredubbla om deltagarna har vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade mot sjukdomen covid-19. I steg 4 föreslås att de eventuella deltagarbegränsningar som ändå kan behövas för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte ska gälla om vaccinationsbevis används”, skriver man i sin introduktion.

Vidare skriver man att evenemang där samtliga deltagare ”har vaccinerats med det totala antalet doser vaccin” slipper de deltagarbegränsningar som gäller för evenemang där deltagarna inte har vaccinerats. Noterbart är att det ”totala antalet doser vaccin” inte specificeras ytterligare och det är oklart om det handlar om två, tre eller fler vaccindoser.

Negativa covid-tester kommer heller inte att räcka för att slippa undan de särskilda restriktionerna och begränsningarna.

Det svenska systemet med storskalig testning bygger till allra största del på egenprovtagning. Resultaten från sådana tester, som den enskilde själv utför och sedan skickar tillbaka, kommer alltså i nuläget inte att föras in i covidbevisen. Om det skulle vara möjligt att uppvisa negativa test istället för vaccinationsbevis finns det en risk för att sådan testning skulle tränga undan annan nödvändig testning eller vård. Detta kan leda till ökad smittspridning i samhället, ytterligare sjukdomsfall och en ökad belastning på hälso-och sjukvården”, hävdar man.

Det blir också upp till den som anordnat olika event att ”förvissa sig om vaccinationsbevisets äkthet”. Detta ska ske med ”vägledning” från myndighetshåll som ska utbilda privata aktörer i hur man verifierar vaccinationsbevisen och ser att det är ett officiellt sådant.

Man erkänner själva att förslaget är diskriminerande och att man med detta delar in nationen i två grupper med helt olika rättigheter och friheter. Ändå anser man att detta är försvarbart och hänvisar i vanlig ordning till smittspridningsskäl.

De negativa effekter som kan uppkomma av förslaget i form av t.ex. att ovaccinerade personer i praktiken kan komma att utestängas från större allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, bedöms mot denna bakgrund inte gå utöver det som bestämmelser om deltagarbegränsningar ytterst syftar till, nämligen att skydda enskildas liv och hälsa. Det bedöms inte heller finnas något alternativt sätt till mindre ingripande åtgärder som samtidigt skulle ge nödvändiga möjligheter att förhindra smittspridning”, står det att läsa.

Vidare framgår det att uppvisande av vaccinpassen kan komma att användas även vid privata tillställningar och sammankomster. Inte heller religiösa eller politiska skäl att inte vaccinera sig kommer att godtas – även om det förstnämnda kan bryta mot diskrimineringslagen.

Det bedöms vidare vara praktiskt svårt och olämpligt, sett ur anordnarens, verksamhetsutövarens och den enskildes perspektiv, att kräva och kontrollera dokumentation om att en person inte är vaccinerad av skäl som har samband med religion eller trosuppfattning, och att denne därmed skulle omfattas av ett potentiellt undantag. Det bedöms inte heller lämpligt att istället kräva att dessa personer ska kunna uppvisa ett negativt covid-19-test bl.a. eftersom det finns en risk att tester för detta ändamål skulle tränga undan annan nödvändig testning och vård”.

Flera stora arrangörer för publikevent som Dreamhack och Stockholm Beer Festival har redan frivilligt börjar införa vaccinationskrav på sina tillställningar – någonting som i praktiken innebär att människor som av olika skäl valt att inte ta de kontroversiella injektionerna nekas inträde.

Du som besökare behöver i entrén uppvisa ditt covid-bevis (vaccinations-bevis), alternativt ett negativt PCR-test inte äldre än 72 timmar tillsammans med din legitimation”, skriver Stockholm Beer Festival på sin hemsida.

Intresseorganisationen Sjukhusläkarna är en av flera lobbygrupper som försöker sätta press på politiker att införa det medicinska apartheid-systemet och de går så långt som att förespråka att man begränsar ovaccinerade personers rörelsefrihet och portar dem från offentliga miljöer.

Vidare finner vi det helt rimligt att begränsa möjligheten till deltagande i kultur- och idrottsevenemang. Även restaurangmiljöer och andra offentliga miljöer bör av trygghetsskäl förbehållas de vaccinerade”, skriver man.

Även den kände socialistiske författaren Jan Guillou är en anhängare av vaccinpassen och menar att det är en självklarhet att dessa ska införas även i Sverige och han beklagar sig över att det är de svenska borgerliga partierna som driver frågan hårdast.

Krav på en svensk ordning med coronapass, likt elva andra EU-länder, kommer från höger, från M, KD och SD. Det kan upplevas som suspekt, jag vet. Dessvärre kan det också vara en förklaring till att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är emot den till synes självklart nyttiga åtgärden”, spekulerar han.

Schibsted-tidningen Aftonbladets kolumnist Peder Kadhammar är inne på samma spår och menar att ovaccinerade svenskar bör behandlas som andra klassens medborgare och själva bör bekosta sin eventuella sjukhusvård.

Det tjafsas om vaccinationspass. Hur ska man kontrollera passen? Vem ska göra det? Blir det inte väldig byråkrati? Jag förstår inte varför det skulle vara svårare med pass än att ålägga restauranger att hålla ett visst avstånd mellan gästerna. Vaccinationspasset kan alla ladda ner i mobilen. Det tar inte en minut ens. Om det uppstår problem någonstans får vi väl ta itu med det då”, skriver han.

Det tycks nu som att den svenska regeringen sneglat på den coronapolitik som förs i Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. Det sistnämnda landet är på väg att avveckla alla allmänna restriktioner om deltagartak och social distansering – istället blir det i stora delar av samhället obligatoriskt med vaccinpass.

Alla som är 13 år eller äldre kommer att behöva visa upp passen för att få komma in på restauranger, barer och festivaler.

– Jag är glad att i dag få tillkännage att från och med den 25 september kommer regeln med minst en och en halv meters distans att upphöra, deklarerade Nederländernas premiärminister Mark Rutte.

Även den inflytelserika Världshälsoorganisationen WHO har gått ut med att vaccinpassen kan komma att införas globalt – när tillräckligt många har injicerats med covidvaccin.

– I framtiden när vaccintäckningen ökat globalt kan det (vaccinpassen) övervägas och det är därför vi just nu hjälper länder som tar fram vaccinpass så att vi kan ha ett enhetligt system när vaccinpassen behövs och när det är dags att använda dem, säger WHO-toppen Tedros Adhanom.

 

Så kan du framföra kritik till regeringens planer

I Sverige ska remissvaren från de olika instanserna om förslaget att införa vaccinpass som smittskyddsåtgärd ha kommit in till Socialdepartementet senast den 24 september. Även allmänheten kan höra av sig med kritik och invändningar per e-post.

Bekymrade medborgare som vill framföra sina åsikter kring förslaget kan skicka dessa i ett bifogat dokument till Petra Zetterberg och ange diarienummer S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden i meddelandet.

I skrivande stund samlas fortfarande framförallt in namnunderskrifter i uppropet "Nej till medicinsk apartheid" som man kan skriva under här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!


Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend