Sjukhusläkarna förespråkar medicinskt apartheidsystem

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 18 september 2021
- av Markus Andersson
Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

Föreningen Sjukhusläkarna för nu öppet fram att ovaccinerade utgör en ”oacceptabel risk för samhället” och vill därför nu villkora medborgerliga fri- och rättigheter med vaccinpass i Sverige.

I ett uttalande motiverar yrkesföreningen sitt uttalande med att man ”begränsar möjligheten att röra sig i samhället påverkad av alkohol” och att man därför även ska kunna stänga ute icke vaccinerade från olika delar av samhället.

Vi menar således att det är helt rimligt att begränsa ovaccinerade personers rörelsefrihet och möjlighet till arbete i känsliga miljöer”, skriver man.

Man vill se en lagstiftning liknande den i Frankrike där ovaccinerade inte har rätt att arbeta i eller ens vistas i sjukhus och andra offentliga miljöer.

Vidare finner vi det helt rimligt att begränsa möjligheten till deltagande i kultur- och idrottsevenemang. Även restaurangmiljöer och andra offentliga miljöer bör av trygghetsskäl förbehållas de vaccinerade.

Sjukhusläkarna hävdar samtidigt att vaccineringen är “helt frivillig” men vidhåller paradoxalt nog att de som inte vaccinerar sig ska bannlysas och portas från stora delar av samhällslivet och till och med bli av med sina arbeten om de vägrar låta sig injiceras.

Vaccinering är naturligtvis helt frivilligt, men vårt förslag om rörelsebegränsningar är välmotiverat för att skydda samhället och våra svagaste. Valfriheten har ett pris, som kanske huvudsakligen betalas av riskgrupper”, fortsätter man.

Karin Båtelson som är ordförande för Sjukhusläkarna säger i ett uttalande att människor som inte vaccinerar sig utgör en ”oacceptabel risk för samhället” och att dessa måste finna sig i att inte ha samma rättigheter som andra medborgare i Sverige.

– Precis så som vi arbetar preventivt på många områden i samhället förespråkar vi ett snabbt beslut av riksdagen om att införa vaccinationspass. Det är ett fritt val att inte vaccinera sig, men då sker det till priset av att man får begränsad rörelsefrihet, detta för att varken smitta eller smittas.

Båtelson medger dock att såväl lagen som yrkesetiken inte ger någon rätt att neka icke vaccinerade sjukvård och hon säger att man inte har för avsikt att diskriminera – och att den som är sjukast fortsatt ska ha företräde i vården.

Sjukhusläkarna bildades 1895 som Svenska Lasarettsläkarföreningen och beskriver sig själva som ”den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund”.

Yrkesföreningen som verkar inom Sveriges Läkarförbund har cirka 20 000 medlemmar och består av specialistläkare på sjukhus och inom specialistvård samt professorer, docenter och högskoleelektorer vid universiteten.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!