Regeringens tvärvändning: Barn från sex månader kan få covidvaccin

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 9 november 2023
- av Sofie Persson
Socialminister Jakob Forssmed (KD) beskriver det som "otillfredsställande" att barn inte längre fått covidvaccineras i Sverige.

Regeringen möjliggör nu för föräldrar att välja covidvaccination för sina barn, trots att Folkhälsomyndigheten fortfarande inte rekommenderar det. Beslutet kommer efter vad man beskriver som ”en noggrann genomgång” av Sveriges lagar och regler.

Tidigare rekommenderade Folkhälsomyndigheten barn från 12 år att ta covidvaccin, en rekommendation som togs bort för ungefär ett år sedan. I samband med detta innebar det också att föräldrar som ville covidvaccinera sina barn inte hade möjlighet att göra det, vilket lett till att vissa föräldrar till och med sökt sig utomlands för att låta injicera sina barn.

I våras meddelade regeringen att man avsåg att låta undersöka om det skulle vara möjligt för privata aktörer att injicera covidvaccinet, förutsatt att det fanns ett nationellt överskott av preparatet. Det skulle också innebära möjlighet för föräldrar att låta covidvaccinera sina barn i Sverige.

Nu har regeringen beslutat att föräldrar ska kunna välja covidvaccin för sina barn i offentlig regi, rapporterar skattefinansierade SR. Socialminister Jakob Forssmed (KD) menar att det varit en ”otillfredsställande situation” när föräldrar sökt sig utomlands och menar att det inte ska vara lagenligt att neka föräldrar att låta vaccinera sina barn.

Vi har gjort en noggrann genomgång av de lagar och regler som finns kring vaccin gällande covid-19 och kan konstatera att det inte finns några legala hinder, säger Forssmed.

Distributionen av preparatet kommer att hanteras av Sveriges regioner, där man i beslutet överlåter ansvaret till varje region att organisera och genomföra vaccinationerna. Det gäller för barn från sex månaders ålder och uppåt.

Under gårdagen drog regeringen även igång en ny covidvaccinationskampanj där man vill att alla som faller inom Folkhälsomyndighetens rekommendationer tar nya injektioner. Bland annat rekommenderas alla som är 65 år eller äldre, gravida, samt personer från 18 år som definierats i någon annan riskgrupp, samt även de mellan 50 och 64 år som inte tagit tidigare sprutor. Barn som efter individuell läkarbedömning bedöms ha särskilt hög risk för allvarlig sjukdom i covid, och som inte tidigare fått injektioner av covidvaccin, rekommenderas också att få covidvaccin.

Barn som inte är i riskgrupp rekommenderas med andra ord fortfarande inte att ta vaccin, enligt Folkhälsomyndigheten.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!