Nyliberale profilen: Överväg vinstdrivande fängelser

publicerad 19 juli 2023
- av Isac Boman
John Norell pekar på att privata företag redan driver fängelser i flera andra länder.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den nyliberale lobbyisten och nationalekonomen John Norell menar att lösningen på platsbristen i svenska fängelser kan vara att utkontraktera verksamheten till den privata sektorn.

När Kriminalvården inte klarar av att hantera sitt uppdrag, bör det undersökas om vi även i Sverige kan ta hjälp av privata aktörer för byggande och drift av anstalter, såsom i många andra länder”, skriver han.

Nya Dagbladet kunde nyligen uppmärksamma att antalet dömda till fängelsestraff ökat dramatiskt och att det kan behövas upp till 13 000 nya fängelseplatser inom en tioårsperiod.

Den privatiseringsförespråkande Norell, som ingår i Svenska Dagbladets ledarredaktion och som tidigare även varit ordförande för Fria Moderata Studentförbundet, menar att lösningen även denna gång kan vara att låta privata företag ta över verksamheten.

Ett alternativ skulle kunna vara privata alternativ liknande de som finns i andra länder. Att tillåta andra aktörer än staten att bygga och driva fängelser. Det finns många exempel i utlandet att dra lärdomar av, som Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Där finns värdefull erfarenhet av hur man ser till att kravställan i upphandlingarna blir korrekt och regleringen rimlig. Det är viktigt för att undvika kostnadsbesparingar som går ut över rehabiliteringen”, skriver han.

Han hävdar vidare att ”entreprenörer och företag” spelade ”en avgörande roll för att hantera det plötsliga stora behovet av nya flyktingförläggningar 2015” och att det var dessa som ”förhindrade att flyktingar behövde sova på gatan”. En liknande roll kan privata och vinstgivande företag spela även när det kommer till hanteringen av dömda fångar, menar han.

Redan i dag kan exempelvis kommuner och myndigheter upphandla näst intill alla säkerhetstjänster, inklusive beväpnade skyddsvakter, samt en rad boendeformer för ungdomar, som HVB-hem, och hem för människor med missbruk. I denna situation, när Kriminalvården inte klarar av att hantera sitt uppdrag, bör det undersökas om vi även i Sverige kan ta hjälp av privata aktörer för byggande och drift av anstalter, såsom i många andra länder”.

Det kan också noteras att Norell är associerad forskare vid forskningsinstitutet Ratio som bland annat finansieras av Svenskt Näringsliv och Wallenbergfonderna. Han har tidigare även engagerat sig för att avreglera hyresmarknaden och för att minska antalet antagna till högre utbildningar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!