Svenska fängelseplatser kan tredubblas

publicerad 17 juli 2023
- av Jan Sundstedt
Gunnar Strömmer bekräftar att det behövs fler fängelseplatser än man tidigare kommit fram till.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I dagsläget finns det sammanlagt cirka 4 300 platser i svenska fängelser – anstalter som redan idag är överfulla. För att kunna hantera det stora antalet grovt kriminella individer kan antalet platser snart behöva tredubblas.

Platsbristen på svenska fängelser har lett till att intagna allt oftare placeras två och två i samma cell – och i de nya anstalter som planeras kommer dubbelrum att vara standard.

Redan i våras menade Kriminalvården att 8 000 nya fängelseplatser behövs på tio år – men även denna siffra kan vara i underkant och i interna politiska dokument som TV4 tagit del av kan det krävas hela 13 000 nya fängelseplatser – och alltså närmare 18 000 platser totalt.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) bekräftar också att Kriminalvårdens uppdrag har ändrats och att man man nu vill se en större utbyggnad än vad man tidigare föreslagit.

– Mot den bakgrunden har Kriminalvården nyligen fått i uppdrag att ta fram en ny och mer expansiv plan för utbyggnad, säger han och berättar vidare att det kan bli aktuellt att hyra fängelseplatser utomlands.

Andra åtgärder som diskuteras är att fångarnas utevistelser ska minskas och att de får tillbringa längre tid inlåsta. Man har även diskuterat möjligheterna att upphandla fängelseskepp.

Varför antalet grovt kriminella förbrytare ökat så exceptionellt i Sverige, så till den grad att antalet fängelseplatser behöver flerdubblas, har varken politiker eller myndigheter kunnat ge några klara svar på. Klart är dock att en mycket stor andel av de som döms till fängelse i Sverige är av icke svensk bakgrund och att personer med invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade när det kommer till en lång rad brott.

Att uppmärksamma invandrares överrepresentation i brottsstatistiken har dock länge varit tabu i Sverige, och de som lyft fram detta faktum har länge blivit misstänkliggjorda, smutskastade och karaktärsmördade.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!