Nu får mediamyndigheten stoppa stöd till systemkritisk media – på godtyckliga grunder

Statliga mediestödet

publicerad 14 april 2021
- av Markus Andersson
mprt-poster
Medier som "vilseleder kring vetenskap" ska nekas mediestöd.

Den hårt kritiserade Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu fått igenom sitt försök att formalisera möjligheterna att stoppa stöd till medier som man tycker ”sprider desinformation” eller “vilseleder kring vetenskap”. De nya föreskrifterna tros i praktiken komma att användas av myndigheten för att godtyckligt kunna stoppa ekonomiskt stöd till systemkritisk media.

Tidigare mars rapporterade Nya Dagbladet om att MPRT vill ha möjlighet att godtyckligt neka stöd från skattemedel till media som de menar att innehåller “desinformation” eller vilseleder kring “etablerad vetenskap. I det ursprungliga förslaget från MPRT kring föreskrifterna om vem som kan ta del av mediestödet användes följande formulering:

Med redaktionellt innehåll av hög kvalitet avses att mediet regelmässigt präglas av ansvarstagande nyhetsförmedling. Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.

Tidningsutgivarna och andra aktörer inom branschen riktade dock skarp kritik mot formuleringen, bland annat delen om ”ansvarstagande nyhetsförmedling” och formuleringen ”bland annat” – varför MPRT nu ändrat föreskrifterna till följande:

Nyhetsmedier som uppmanar till brott, sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap ska inte anses ha ett redaktionellt innehåll av hög kvalitet. En bedömning ska göras av mediets samlade redaktionella innehåll.

Tidningsutgivarnas tillförordnade vd Thomas Mattsson är dock fortsatt kritisk och menar i branschtidningen Journalisten att det är olyckligt att formuleringar om ”sprider desinformation” och ”vilseleder kring vetenskap” står kvar då MPRT ”knappast kommer att kunna pröva innehåll med någon större trovärdighet”.

Det är också oklart hur MPRT ska avgöra vilka medier som ”sprider desinformation” och vilket redaktionellt innehåll som ”vilseleder kring vetenskap”. Kritiker menar att formuleringarna är medvetet luddigt och godtyckligt formulerade för att myndigheten enklare ska kunna neka stöd framförallt till alternativa medier som drivs av dissidenter och som går emot officiella narrativ i olika frågor.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!