Statliga mediestödet

Mediamyndigheten vill formalisera möjligheten att neka stöd till systemkritiska medier

publicerad 19 mars 2021
MPRT:s generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) vill ändra reglerna för mediestödet och ha möjlighet att neka stöd till publikationer som man menar ”vilseleder kring etablerad vetenskap” och inte ägnar sig åt vad man hävdar är ”ansvarstagande nyhetsförmedling”. Sedan tidigare har myndigheten uppmärksammats brett för att ha agerat uppenbart godtyckligt bland annat i relation till Nya Dagbladet och NewsVoice men vill nu alltså formalisera möjligheterna att göra just detta.

Riksdagsledamoten Martin Kinnunen (SD) har bland annat lyft fram avslaget NewsVoice fick med motiveringen att man “släpper fram skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet” i en interpellationsdebatt med demokratiministern Amanda Lind (MP) och uttryckte vid tillfället oro över konsekvenserna för pressfriheten av myndighetens agerande.

I mediestödsförordningen framgår det att stödet ska ges till medier som publicerar ”redaktionellt innehåll av hög kvalitet”. Detta har MPRT tolkat som att medier som inte ägnar sig åt vad man själva godtyckligt menar är ”ansvarstagande nyhetsförmedling” och som påstås sprida ”felaktig information,” eller ”vilseleder kring vetenskap” ska kunna nekas ekonomiskt stöd.
Med ansvarstagande…


 


Liknande artiklar: