En av fem undviker restauranger – på grund av ljudnivåerna

publicerad 13 juni 2023
- av Sofie Persson

Så många som åtta av tio svenskar över 45 år upplever att det är svårt att både höra och föra samtal på restauranger, enligt en ny undersökning av Novus.

Var femte person undviker helt att gå på restaurang på grund av de höga ljudnivåerna. Barer, klubbar och dansställen är inte inkluderade i undersökningen.

I princip samtliga (97 procent) svenskar över 45 år anser att det är viktigt att kunna föra ett samtal när man besöker en restaurang eller ett kafé, visar en ny Novusundersökning gjord på uppdrag av hörselbolaget Phonak. Omkring 80 procent uppger samtidigt att de ofta eller ibland har svårt att höra och föra ett samtal i sådana miljöer. 26 procent menar att man ”ofta” upplever det som ett problem.

En större andel deltagare (73 procent) uppger att ljudnivån i vissa fall styrt valet av restaurang eller kafé. Var femte svensk undviker ofta eller helt att gå på restaurang enbart på grund av att ljudnivåerna generellt är för höga. Av de deltagare som uppger att de hör ganska eller mycket dåligt, svarar 65 procent att de någon gång känt sig exkluderade på grund av ljudnivån på serveringsställen.

Det är mycket allvarligt att en stor grupp svenskar känner sig uteslutna från en så viktig del av den sociala samvaron som restaurang- och kafébesök. Över 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel, säger Marie Bengtsson, marknadsdirektör för Phonak.

Undersökningen visar också att höga ljudnivåer kan göra att restauranger förlorar gäster då varannan person undviker serveringar där ljudnivån är för hög för att kunna föra ett samtal. Tre av fyra önskar att ljudnivåer på restauranger och kaféer generellt kunde vara lägre.

Undersökningen är gjord med hjälp av 124 svenskar i åldrarna 45-80 år under februari 2023 där man ställt frågor gällande ljudmiljöer på restauranger, kaféer och andra serveringsställen. Barer, klubbar och dansställen är inte inkluderade i undersökningen.


Över 1,5 miljoner svenskar har någon grad av hörselnedsättning, vilket är 18 procent av personer över 16 år. Av dessa är 19,8 procent män och 16,5 procent kvinnor.

Av dessa använder 38 procent hörapparat.

Källa: SCB och HRFLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!